Dokument


ANSÖKNINGSHANDLING GRUNDSKOLAN
(skollag 2010:800 10 kap 35§)

Broskolan är öppen för alla, inga antagningskrav finns.
MATSEDEL
(skollag 2010:800 10 kap 10§)

Matsedeln uppdateras 2-3 ggr/läsår och löper på en 6-veckors cykel. Senaste uppdateringen 2023-08-14.
LEDIGHETSANSÖKAN ELEV
(skollag 2010:800 7 kap 18§)

Ifylld ledighetsansökan lämnas in till klassföreståndaren, Broskolan beviljar inga ledighter i samband med genomförande av nationella prov, utöver detta ber vi vårdnadshavarna att vara restriktiva med att lämna in ledighetsansökningar.


ELEVINFORMATION LÄSÅR

Elevinformationspapper delas ut från skolan och lämnas in ifyllt till klassföreståndaren vid varje läsårsstart.
MODERSMÅLSUNDERVISNING

(skollag 2010:800 10 kap 4§)

Modersmålsundervisningen genomförs i samarbete med Flerspråkigt centrum. 

Klicka här för att få information från Örnsköldsviks kommun.


ANSÖKAN KULTURSKOLAN E-tjänst

Kulturskolan bedriver undervisning inom ämnesområdena musik, dans, teater, film samt bild och form, både på dagtid och efter skolan. Deras huvudsakliga målgrupp är barn och ungdomar från förskolan till och med gymnasiet. Klicka ovan på "Ansökan Kulturskolan" för att söka plats för undervisning under skoltid på Broskolan.

På Broskolan kan du från årskurs 4 och uppåt välja bland följande ämnen: Gitarr, elgitarr, elbas, trummor, piano, band

Kontakt: Thomas Einarsson


Klicka här för att få information om Kulturskolan från Örnsköldsviks kommun samt deras e-tjänst för undervisning efter skolan.GYMNASIEANTAGNINGEN E-tjänst

För de elever som är folkbokförda i Örnsköldsviks kommun används en e-tjänst för att söka gymnasieprogram. Användarnamn och lösenord får eleverna av SYV samt klassföreståndare. Om eleven är inskriven på Broskolan men är folkbokförd i en annan kommun hälper Broskolans SYV, klassföreståndare och rektor till med att eleven får information om hur denne söker vidare till gymnasium. Detsamma gäller även om elever vill läsa vid gymnasieskolor i andra kommuner än Örnsköldsvik efter fullgången grundskoletid.BROSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN
(skollag 2010:800 6 kap 8§)

Varje år utarbetar Broskolan under ledning av antimobbingteamet, elevhälsan samt personalen i övrigt en plan mot kränkande behandling. Denna bygger på enkäter, samlad erfarenhet, peronalens kännedom om elever och elevgrupper mm.ADNT- RIKTLINJER & HANDLINGSPLAN
(LGR22, 2.8 Rektors ansvar)

Varje år reviderar Broskolan under ledning av rektor & elevhälsan samt personalen i övrigt skolans ANDT dokument. Denna bygger på nationella riktlinjer, kommunens plan samt skolenhetens kunskaper och erfarenheter i arbetet med eleverna.