Isvak & säkerhet

Isvak och säkerhet - åk 7-9

Isvak 1
Isvak 3
Isvak 2
Isvak 6
Isvak 5
Isvak 4
Isvak 8
Isvak 7
Isvak 9
Isvak 10


Lgr22 kursplanstext tillhörande skolämnet idrott & hälsa


SYFTE

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska ge eleverna förutsättningar att utveckla

 • förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

 • förmåga att genomföra och anpassa aktiviteter inom friluftsliv och utevistelse efter
  olika förhållanden och miljöer,

 • förmåga att planera, genomföra och värdera olika aktiviteter utifrån hur de påverkar
  fysisk förmåga och hälsa, och

 • förmåga att agera säkert och förebygga risker i samband med rörelse, friluftsliv och
  utevistelser samt att simma och hantera nödsituationer på land och i vatten.


CENTRALT INNEHÅLL

I årskurs 7–9


Friluftsliv och utevistelse

 • Planering och genomförande av friluftsaktiviteter i skilda miljöer under olika årstider.
 • Kulturella traditioner i friluftsliv och utevistelse.

Hälsa och levnadsvanor

 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med olika aktiviteter.