Personal

SKOLLEDNING


Huvudmannen har en skolchef i enlighet med Skollag (2010:800) 2 kap 8a §, skolenheten leds av rektor & ställföreträdande rektor i enlighet med Skollag (2010:800) 2 kap 9 § samt 11-12 §.

David Johansson

David Johansson arbetar som skolchef & skolutvecklare för Broskolan AB.

Tel nr: 070-175 57 81

Stefan Häggström

Stefan Häggström arbetar som grundskolerektor och undervisar i SO-ämnena åk 7-9. Klassföreståndare åk 7

Tel nr: 070-233 38 18

Marie Hallin

Marie Hallin arbetar som ställföreträdande rektor för grundskolan samt klasslärare
för åk 5-6.

Tel nr: 070-647 78 38

PEDAGOGISK PERSONAL


Skolenhetens har undervisande pedagogisk personal i enlighet med Skollag (2010:800) 2 kap 13-18 §.

Therese Björnler

Therese Björnler arbetar som klasslärare för F-klass, åk 1 samt personal i fritidshemmet.


Tel nr: 072-516 67 07

David Alfaro

David Alfaro arbetar som ämneslärare i kristendom för åk 2-9.


Erika Hagström

Erika Hagström arbetar som ämneslärare slöjd & bild för åk 3-9 samt speciallärare för högstadiet. Just nu tjänstledig för studier. 

Lydia Åkerlund

Lydia Åkerlund arbetar som ämneslärare i moderna språk åk 6-9, musik åk 1-9.
Klassföreståndare åk 9.


Malin Nyglöd

Malin Nyglöd arbetar som ämneslärare i hem- & konsumentkunskap för mellan- & högstadiet.

Isak Olsson

Isak Olsson arbetar som resurslärare för lågstadiet samt tidvis som personal vid fritidshemmet.


Carolinn Byström

Carolinn Byström arbetar som skolsköterska för Broskolan.


Tel nr:  070-611 72 71

Susanne Artursson

Susanne Artursson arbetar som arbetslagsledare för låg- & mellanstadiet samt
klasslärare för åk 3.

Tel nr: 070-611 72 63

Jonatan Björnler

Jonatan Björnler arbetar som idrottslärare för åk 1-6.Olga Fokina

Olga Fokina arbetar som ämneslärare i matematik för åk 7-9. Klassföreståndare för åk 9.


Anna Ekani

Anna Ekani arbetar som ämneslärare i de naturvetenskapliga ämnena för åk 4, 6-9 samt personal i fritidshemmet.
Klassföreståndare åk 8.

Sofia Ståhl

 Sofia Ståhl arbetar som ämneslärare i bild åk 4-9 samt slöjd åk 3-9. Klassföreståndaren för åk 7.

Tel nr: 070-611 65

Richard Svensson

Richard Svensson arbetar som resurslärare för mellanstadiet samt personal på fritidshemmet.

Lena Jonsson

Lena Jonsson arbetar som kurator och är en del av elevhälsan.

Sabina Lundgren

Sabina Lundgren arbetar som speciallärare för låg- & mellanstadiet.Tel nr: 070-611 72 50

Beatrice Sjöström

Beatrice Sjöström arbetar som klasslärare i åk 4. samt ämneslärare i kärnämnen för åk 5-6.

Tel nr: 070-611 72 57

Maria Berggren

Maria Berggren arbetar som ämneslärare i engelska och språkval för åk 7-9. Anders Sundin

Anders Sundin arbetar som ämneslärare idrott & hälsa, slöjd samt svenska för åk 7-9.
Klassföreståndare för åk 8.

Berit Salomonsson

Berit Salomonsson arbetar som resurslärare för Broskolan.


Anders Nordenberg

Anders Nordenberg arbetar som resurslärare för högstadiet samt som personal vid fritidshemmet.


Agneta Byström

Agneta Byström arbetar som specialpedagog för Broskolan.


ÖVRIG PERSONAL


Skolenheten har öven annan personal anställd, exempelvis lokalvård och köksbiträdespersonal. Mest aktuell för vårdnadshavare är ekonomiavdelningen pga eventuella fakturor/fakturafrågor, lämnade inkomstuppgifter osv gällande fritidshemmets verksamhet. Utöver detta är även Studie- och yrkesvägledaren viktig i samband med prao, gymnasievalet osv.

Marisia Ramström

Marisia Ramström arbetar som köksbiträde i skolbespisningen på Broskolan.


Susanne Ingman

Susanne Ingman arbetar som lokalvårdare för Broskolan.

Stina Eriksson

Stina Eriksson arbetar som lokalvårdare för Broskolan.


Tjänstledig

Josef Johansson

Josef Johansson arbetar som administratör på ekonomiavdelningen för Broskolan.


Tel nr: 070-611 72 37

Åke Ottosson

Åke Ottosson arbetar som studie- & yrkesvägledare för Broskolan.Tel nr: 070-634 42 67

VILL DU ARBETA PÅ BROSKOLAN?Om du önskar ansöka om jobb inom någon del inom Broskolans verksamhet så är du alltid välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev till ansokan@broskolan.se, detta gäller även om du är intresserad av att arbeta om vikarie . Vi lägger ut våra jobbannonser på arbetsförmedlingens hemsida.