Personal

SKOLLEDNING


Huvudmannen har en skolchef i enlighet med Skollag (2010:800) 2 kap 8a §, skolenheten leds av rektor & ställföreträdande rektor i enlighet med Skollag (2010:800) 2 kap 9 § samt 11-12 §.

David Johansson

David Johansson arbetar som skolchef & skolutvecklare för Broskolan AB.

Tel nr: 070-175 57 81

Stefan Häggström

Stefan Häggström arbetar som grundskolerektor och undervisar i SO-ämnena åk 7-9. 

Tel nr: 070-233 38 18

Marie Hallin

Marie Hallin arbetar som ställföreträdande rektor för grundskolan samt klasslärare
för åk 6.

Tel nr: 070-647 78 38

PEDAGOGISK PERSONAL


Skolenheten har undervisande pedagogisk personal i enlighet med Skollag (2010:800) 2 kap 13-18 §.

Therese Björnler

Therese Björnler arbetar som klasslärare för F-klass samt personal i fritidshemmet.

Tel nr: 072-516 67 07

Tel nr: 070-611 72 39 (Frit. lilla gr.)

Tel nr: 070-611 72 77 (Frit. stora gr.)

David Alfaro

David Alfaro arbetar som ämneslärare i kristendom för åk 3-6.


Erika Hagström

Erika Hagström arbetar som specialpedagog och ämneslärare i bild för åk 6-9 

Tel nr: 070-611 72 50

Lydia Åkerlund

Lydia Åkerlund arbetar som ämneslärare i moderna språk åk 6-9, musik åk 1-9.
Klassföreståndare åk 8.

Tel nr: 070-611 72 65

Malin Nyglöd

Malin Nyglöd arbetar som ämneslärare i hem- & konsumentkunskap för mellan- & högstadiet.

Anthony Ferrara

Anthony Ferrara arbetar idrottslärare för åk 1-7.

Tel nr: 070-611 72 39 (Frit. lilla gr.)

Tel nr: 070-611 72 77 (Frit. stora gr.)Sabina Lundgren

Sabina Lundgren arbetar som speciallärare för lågstadiet och mellanstadiet.

Tel nr: 070-611 72 50


Carolinn Byström

Carolinn Byström arbetar som skolsköterska för Broskolan.

Tel nr:  070-611 72 71

Susanne Artursson

Susanne Artursson arbetar som arbetslagsledare för låg- & mellanstadiet samt
klasslärare för åk 1-2.

Tel nr: 070-611 72 84

Jonatan Björnler

Jonatan Björnler arbetar som matematiklärare för åk 8-9.Olga Fokina

Olga Fokina arbetar som ämneslärare i matematik för åk 7-9. Klassföreståndare på högstadiet.

Tjänstledig läsåret 2023-2024

Anna Ekani

Anna Ekani arbetar som ämneslärare i de naturvetenskapliga ämnena för åk 4, 6-9 samt klassföreståndare åk 9Sofia Ståhl

 Sofia Ståhl arbetar som ämneslärare i bild åk 4-9 samt slöjd åk 3-9. Klassföreståndaren för åk 8.

Tel nr: 070-611 72 65

Matz Nyglöd

Matz Nyglöd arbetar slöjdlärare för åk 1-7, resurslärare för åk 3-4 samt personal på fritidshemmet.

Tel nr: 070-611 72 39 (Frit. lilla gr.)

Tel nr: 070-611 72 77 (Frit. stora gr.)


Femke Notschaele

Femke Notschaele arbetar som resurslärare för förskoleklass samt personal på fritidshemmet.

Tel nr: 070-611 72 39 (Frit. lilla gr.)

Tel nr: 070-611 72 77 (Frit. stora gr.)

Annica Wärja

Annica Wärja arbetar som kurator och är en del av elevhälsan.

Tel nr: 070-611 72 15

Carina Hedlund

Carina Hedlund arbetar som lärare på låg- & mellanstadiet samt klasslärare för åk 3-4.


Tel nr: 070-611 72 63

Beatrice Sjöström

Beatrice Sjöström arbetar som  ämneslärare samt klassföreståndare i åk 5.

Tel nr: 070-611 72 57

Maria Berggren

Maria Berggren arbetar som ämneslärare i engelska och språkval för åk 7-9 samt klasslärare för åk 7. 


Anders Sundin

Anders Sundin arbetar som ämneslärare idrott & hälsa, slöjd samt svenska för åk 7-9.
Klassföreståndare för åk 9.

Berit Salomonsson

Berit Salomonsson arbetar som resurslärare för Broskolan.


Namn Namnsson

Anders Nordenberg

Anders Nordenberg arbetar som resurslärare för högstadiet samt som personal vid fritidshemmet.

Tel nr: 070-611 72 39 (Frit. lilla gr.)

Tel nr: 070-611 72 77 (Frit. stora gr.)

Agneta Byström

Agneta Byström arbetar som specialpedagog för Broskolan.

Tel nr: 070-611 72 50

ÖVRIG PERSONAL


Skolenheten har öven annan personal anställd, exempelvis lokalvård och köksbiträdespersonal. Mest aktuell för vårdnadshavare är ekonomiavdelningen pga eventuella fakturor/fakturafrågor, lämnade inkomstuppgifter osv gällande fritidshemmets verksamhet. Utöver detta är även Studie- och yrkesvägledaren viktig i samband med prao, gymnasievalet osv.

Marisia Ramström

Marisia Ramström arbetar som köksbiträde i skolbespisningen på Broskolan.

Tel nr: 070-611 72 07

Susanne Ingman

Susanne Ingman arbetar som lokalvårdare för Broskolan.

Stina Eriksson

Stina Eriksson arbetar som lokalvårdare för Broskolan.


Tjänstledig

Åke Ottosson

Åke Ottosson arbetar som studie- & yrkesvägledare för Broskolan.Tel nr: 070-634 42 67

Josef Johansson

Josef Johansson arbetar som administratör på ekonomiavdelningen för Broskolan.


Tel nr: 070-611 72 37

VILL DU ARBETA PÅ BROSKOLAN?Om du önskar ansöka om jobb inom någon del inom Broskolans verksamhet så är du alltid välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev till ansokan@broskolan.se, detta gäller även om du är intresserad av att arbeta om vikarie . Vi lägger ut våra jobbannonser på arbetsförmedlingens hemsida.