Internationellt samarbete

ETT INTERNATIONELLT PERSPEKTIV FÖR ETT GLOBALT SAMMANHANG

Våra internationella samarbeten

"Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt för att leva i ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet."


Källa: Läroplanen för grundskolan samt förskoleklassen och fritidshemmet, kapitel 1.

INFORMATION

Ulf Cahn

Ulf företräder förenade Israelinsamlingen och föreläsare för våra elever om Kristallnatten ur ett historiskt perspektiv och Israel ur ett nutida perspektiv.

John Raya

John företräder ett barnhem i Samuktala Västbengalen och föreläser för våra elever om hur barn går i skolan vid barnhemmet och hur barnens uppväxt kan se ut i den delen av världen.

Återkommande inbjudna talare för våra elever

Elevernas kontakter med elever i Tjeckien

Alla elever som läser vid Broskolans grundskola erbjuds möjligheten att innan fullgången grundskoletid åka på en stuieresa runt om i Europa. En av de inslag som finns med på studieresan är att träffa elever som läser första året på gymnasiet K.V. Raise i Tjeckien. Inför denna dagsträff så har eleverna fått maila varandra under en period innan studieresans genomförande. 

K.V. Raise Gymnasium i Hlinsko

Elevernas kontakter med Senta skola i Kenya

Senta skola i Kehancha

Sedan 2022 har Broskolan haft samarbete och erfarenhetsutbyte med Senta skola i staden Kehancha, Kenya. Skolan ligger i Migoridistriktet i södra Kenya nära gränsen till Tanzania. Skolan har ca 350 barn i åldrarna 6-12 år gamla. 


I samband med adventsfester, musikaler och Operation Goda Gärningar så erbjuder Broskolan elevernas vårdnadshavare att swisha en valfri gåva till det värdefulla arbete som sker vid Senta skola. Resultatet av gåvorna får sedan eleverna se bilder på i samband med undervisningen på Broskolan. Dessutom ritar våra yngre barn teckningar som skickas med volontärer från andra organisationer som årligen åker ner till Senta skola för att besöka dem.  

Elevernas möte med barn i Indien

Bridge of hope i Samuktala

Sedan många år tillbaka har Broskolan haft en återkommande förmån att få träffa och få erfarenheter och information från John Raija som driver barnhemmet Bridge of hope i staden Samuktala i det indiska distriktet Västbengalen. Eleverna får information om hur barnens situation är vid barnhemmet och en chans att prata med prata med John om det arbete bedrivs där. I samband med skolavslutningar så erbjuder Broskolan elevernas vårdnadshavare att swisha en valfri gåva till det värdefulla arbete som sker vid Bridge of Hope. Resultatet av gåvorna får sedan eleverna se bilder på i samband med undervisningen på Broskolan. 

"Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar,
ett särskilt ansvar för att skolans internationella kontakter utvecklas"


Källa: Läroplanen för grundskolan samt förskoleklassen och fritidshemmet, kapitel 1:  2.8 Rektorns ansvar.


Våra lärares internationella kontakter med lärare i Estland

Tartu Kristlik Põhikoll

Sedan hösten 2022 har Broskolan haft ett internationellt samarbete med lärare på en kristen skola i Estland. Samarbetet har inneburit erfarenhetsutbyte både ur ett rent professionsetiskt perspektiv men även ur ämnesmässiga och skolkulturella perspektiv. Våren 2023 fick Broskolans personal förmånen att ta emot stora delar ur Tartu kristna skolas personal när de besökte Broskolan i april. Målsättningen fastställdes där att årligen ha någon form av kontakt mellan skolornas lärare och ledning i syfte till att skolorna ska kunna berika varandra samt ha synergieffekter.  

Meriterade besökare

Vår tacksamhet till fd besökare

Max besökte Broskolan högstadium vid många tillfällen under perioden 2006-2018 och berättade för våra elever om sina minnen och upplevelser som fånge i koncentrationsläger under Andra Världskriget. I samband med att studieresor genomfördes fick även eleverna träffa Max i Stockholm samt att han vid ett tillfälle åkte med en bit på resan för att själv visa var han bott och levt i Polen.

Julian Better besökte Broskolans högstadium vid några tillfällen under 2013-2016 och berättade för våra elever hur han föddes i det ökända Butyrka-fängelset och sina upplevelser i Gulag från 1937-1944 i Sovjetunionen. Julians beättelser har Broskolans elever fått ta del av och det har berikat och kompletterat undervisningen inom såväl mellankrigstiden som Andra Världskriget och tiden därefter.