Fjällresan

Fjällresan - åk 8

mini_IMG_0407
mini_IMG_0397
mini_IMG_0436
mini_IMG_0434
mini_IMG_0431
mini_IMG_0425
mini_IMG_0492
mini_IMG_0481
mini_IMG_0459
mini_IMG_0456
mini_IMG_0455
mini_IMG_0438
mini_IMG_0540
mini_IMG_0534
mini_IMG_0532
mini_IMG_0531
mini_IMG_0515
mini_IMG_0507
mini_IMG_0497
mini_IMG_0602
mini_IMG_0597
mini_IMG_0596
mini_IMG_0590
mini_IMG_0583
mini_IMG_0577
mini_IMG_0566
mini_IMG_0561
mini_IMG_0543
mini_IMG_0621
mini_IMG_0614
mini_IMG_0612
mini_IMG_0608


Lgr22 kursplanstext tillhörande skolämnet idrott & hälsa


SYFTE

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska ge eleverna förutsättningar att utveckla

 • förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,förmåga att genomföra och anpassa aktiviteter inom friluftsliv och utevistelse efter
  olika förhållanden och miljöer,

 • förmåga att planera, genomföra och värdera olika aktiviteter utifrån hur de påverkar
  fysisk förmåga och hälsa, och

 • förmåga att agera säkert och förebygga risker i samband med rörelse, friluftsliv och
  utevistelser samt att simma och hantera nödsituationer på land och i vatten.


CENTRALT INNEHÅLL

I årskurs 7–9


Friluftsliv och utevistelse

 • Att orientera sig i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel såväl med
  som utan stöd av digitala verktyg.
 • Planering och genomförande av friluftsaktiviteter i skilda miljöer under olika årstider.
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten och dess tillämpning i
  praktiken.
 • Kulturella traditioner i friluftsliv och utevistelse.