Studieresor


Utdrag ur läroplanen för grundskolan

"Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt för att leva i ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet."



Källa: Skolverket (2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (femte upplagan, reviderad 2018).

Resrutt genom Europa

Vilka städer och länder besöks?

Broskolan har genomfört detta studieresor med eleverna i åk 8-9 sedan 2005. Studieresorna låter eleverna åka genom 5 länder med deras huvudstäder, däribland:

  • Sverige, Stockholm (Jönköping, Nynäshamn, Uppsala, Malmö)
  • Danmark, Köpenhamn
  • Tyskland, Berlin (Prora/Rügen)
  • Tjeckien, Prag (Krakow, Hlinsko)
  • Polen, Warszawa (Krakow, Oświęcim, Gdansk)


Även andra länder och orter kan bli aktuella, tidigare har exempelvis Vordingborg, Wien, Bryssel, Hannover, Hamburg mfl varit resmål som besökts. Under studieresan 2020 kommer Rom i Italien att besökas. 

Besöken i Sverige

Uppsala Domkyrka, silverbibeln, riksdagshuset, judisk synagoga 

Bussfärden börjar från övik ner mot Uppsala, i Uppsala besöks Uppsala Domkyrka, eleverna får sedan se på Silverbibeln i Carolina Rediviva. Väl i Stockholm får eleverna göra ett studiebesök i riksdagen för att höra om riskdagens arbete samt ett besök i en judisk synagoga för att höra om judisk historia och religion.

Besöken i Tyskland

Prora, Rügen, Brandenburger Tor, Stelenfeldt, Checkpoint Charlie mm.

Vi anländer med färja i färjeläget i Sassnitz, Rügen, åker sedan vidare till Jugendherberge i Prora. Studieresan fortsätter mot Berlin där vi besöker Stelenfeldt, Brandenburger Tor, Checkpoint Charlie vid resterna av Berlinmuren mm.

Kontakten med andra elever

Elevernas mailkontakt med elever från en skola i Tjeckien

Samtliga elever som åker på studieresan får under våren en egen mailkontakt med en elev på en skola i Hlinsko, Tjeckien. Eleverna få hålla mailkontakten fram tills studieresan är framme vid skolan. Väl där har vi olika aktiviteter tillsammans med de tjeckiska eleverna.

Studieresans pedagogiska idé

Det globala klassrummet, där teorin blir upplevd praktik

Studieresans tanke är att elevernas ska ges tillfälle att uppleva det de lärt sig i klassrummen, att se platserna som de läst om och att själva få uppleva historien på plats ute i Europa. Resan sker genom busstransport och det traditionella klassrummet ersätts med bussen, studiebesök osv.

Besöken i Danmark

Köpenhamn, Tivoli, Ströget, den lilla havsfrun mm.

Under studieresan besöker vi Köpenhamn, eleverna får där besöka nöjesparken Tivoli, sedan ges möjlighet att gå i mindre grupper längs ströget som är en större gata där många butiker finns att beskåda.

Besöken i Tjeckien

Karlsbron, astronomiska uret, vaktavlösning vid slottet, operan.

I Tjeckien besöker vi huvudstaden Prag och gör likt som i Berlin en statsvandring. Eleverna får se Karlsbron och undervisas om 30-åriga kriget, eleverna får göra ett besök vid slottet och sedan på kvällen går samtliga på en operaföreställning i Statni Opera Praha. Resan går sedan vidare mot Hlinsko där eleverna får träffa tjeckiska elever.

Besöken i Polen

Krakow, Auschwitz, Warszawa, Gdansk

Sturdieresans sista land är Polen där eleverna får besöka flera städer. I Oświęcim besöker eleverna både ett koncentrationsläger och ett förintelseläger från Andra Världskrigets. I Krakow gör eleverna en stadsvandring, i Warszawabesöker eleverna minnesmonumentet för stadens judiska ghetto som förstördes under Andra Världskriget.

Auschwitz och Birkenau 

Studieresan besöker koncentrationsläger och förintelseläger

Studiesresan besöker koncentrationslägret Auschwitz I - Auschwitz, förintelselägret Auschwitz II - Birkenau i den polska staden Oświęcim. Under studiebesöken får eleverna en guidad tur på lägren och får höra om lägrens historia, människors livsöden och nazisternas brott mot mänskligheten. Eleverna får bland annat se lägrens boendeformer, rester av gaskammare, fångceller mm.

Elevernas ansvar & redovisning

Basgrupper för mat och städ, elevernas efterarbete efter studieresan

Samtliga elever som åker på studieresan blir av lärarna indelade i basgrupper, dessa basgrupper ansvarar för att laga maten en viss dag under studieresan och blogga om resan under en annan studieresedag. När eleverna kommer hem från studieresan så arbetar de i redovisningsgrupper utefter fokusområden, dessa skriftliga redovisningar visas sedan upp på Öppethus på skolavslutningen för läsåret.

Dokument kopplat till genomförande av studieresan

Överrenskommelse

Endast tillgängligt inför studieresa

Personhandlingar

Endast tillgängligt inför studieresa

Packningslista

Endast tillgängligt inför studieresa