Hemsö fästning

Hemsö fästning & Ådalenmonumentet - åk 8

Hemsö 1
Hemsö 2
Hemsö 3
Hemsö 4
Hemsö 5
Hemsö 6
Hemsö 7
Hemsö 8
Hemsö 9
Hemsö 10
Hemsö 11
Hemsö 12
Hemsö 13
Hemsö 14
Hemsö 15
Hemsö 16
Hemsö 17
Hemsö 18
Hemsö 19
Hemsö 20
Hemsö 21
Hemsö 22
Hemsö 23
Hemsö 24
Hemsö 25
Hemsö 26
Hemsö 27
Hemsö 28
Hemsö 29
Hemsö 30
Hemsö 31
Hemsö 32
Hemsö 33
Hemsö 34
Hemsö 35
Hemsö 36

Lgr22 kursplanstext tillhörande skolämnet historia


SYFTE

Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna förutsättningar att utveckla

  • Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp och långa historiska linjer,


CENTRALT INNEHÅLL

I årskurs 7–9


Demokratisering och ökad globalisering, cirka 1900 till nutid

  • Kalla krigets konflikter samt nya maktförhållanden och utmaningar i världen efter det
    kalla krigets slut.

  • Kontinuitet och förändring med utgångspunkt i långa historiska linjer kring
    levnadsvillkor, migration och makt.

    .