Skuleskogen & Tärnettvattnen

Skuleskogen & Tärnettvattnen - åk 6

Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
Bild 6
Bild 7
Bild 8
Bild 9
Bild 10
Bild 11
Bild 12
Bild 13
Bild 14
Bild 15
Bild 16
Bild 17
Bild 18
Bild 19


Lgr22 kursplanstext tillhörande skolämnet idrott & hälsa


SYFTE

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska ge eleverna förutsättningar att utveckla

  • Förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
  • Förmåga att genomföra och anpassa aktiviteter inom friluftsliv och utevistelse efter
    olika förhållanden och miljöer,
  • förmåga att agera säkert och förebygga risker i samband med rörelse, friluftsliv och
    utevistelser samt att simma och hantera nödsituationer på land och i vatten.


CENTRALT INNEHÅLL

I årskurs 4-6


Friluftsliv och utevistelse

  • Att orientera sig i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan stöd av digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.

  • Utforskande av möjligheter till och genomförande av friluftsaktiviteter, lekar och rörelser i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.