Viktig information relaterat till Coronaviruset Covid-19

Broskolans styrelse, skolledning samt personal har under de sista veckorna som gått haft flertalet möten med anledning av Coronaviruset , Covid-19 . Broskolans ledning har även haft möten med Örnsköldsviks kommuns representanter för att medvetandegöra varandra om vilka åtgärder och insatser som redan sker samt vad som kan komma att ske i framtiden.

Broskolan kommer att följa utvecklingen som sker i såväl samhällsdebatt, politisk beslut,  samhällsinformation mm som ges ut av myndigheter.


Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån för coronaviruset till mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. Därför uppmanas alla barn, elever, vuxenstuderande och medarbetare med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, att stanna hemma och avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.


Vi fortsätter därmed att påminna er om att hålla er barn hemma om de är sjuka, vi råder er att hålla dem hemma tills de är friska och två dagar symptomfria. Detta för att minska chansen till eventuell smittspridning. Vi fortsätter även att påminna barnen och personalen på skolan om att tvätta/sprita händerna för att även därigenom minska chansen för smittspridning.

Skolan har sedan en tid ställt om städningen med ökat fokus på rengöring av handtag, kranar, spolknapp, toaletter, allmänna ytor mm.


Det är ingen underskattning i att säga att det är osäkra tider för hur utvecklingen kommer att ske, tillsammans måste vi agera för att minska smittorisken.


Broskolan följer Folkhälsomyndighetens och regionala smittskyddets rekommendationer kring hantering av det aktuella coronaviruset.  


Påminnelse att som familj bidra till att begränsa smittspridning genom att:

 • Stanna hemma när man är sjuk
 • Vara uppmärksam på symtom på covid-19
 • Tvätta händerna ofta
 • Hosta och nys i armvecket
 • Undvik att röra ögon, näs och mun
 • Stanna hemma i två dagar efter att man blivit symtomfri.   


För information från Folkhälsomyndigheten gällande förskola och skola se gärna  https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/  


Se även regeringens hemsida för aktuell information https://www.regeringen.se/

Har ni funderingar och frågor, kontakta skolledning eller huvudman.SKOLAVSLUTNINGEN INFÖR SOMMARLOVET 2020

Broskolans ledning och pedagogiska personal har under en längre tid diskuterat och planerat olika scenarion för skolavslutningen inför sommaren detta år, detta med anledning av både de utmaningar samt riktlinjer som kommer av Covid-19, coronaviruset.


Broskolans beslut för detta läsårs skolavslutning inför sommaren är att vi inte genomför någon gemensam skolavslutning på kvällen där släkt och vänner vanligtvis är välkomna. Istället kommer respektive klass att ha en avslutning med sin klassföreståndare i sitt hemklassrum, detta innebär att avslutningen sker på dagstid och inte på kvällstid. Ni som släkt och vänner får då möjligheten att själva rå om era barn på eftermiddag/kvällen på skolavslutningsdagen. 


Inom kort kommer information om sluttider, skolan kommer självklart att erbjuda tid på fritidshemmet för eleverna inskrivna i fritidshemmet från den tid som gäller efter skolavslutningen under dagen 11 juni.

Välkommen till Broskolan!


Broskolan är en fristående konfessionell grundskola som är öppen för alla.


Skolan startade hösten 2000 med nio elever och har idag drygt hundra barn och elever i förskola, grundskola F-9 och fritidshem. Det kostar inget att vara elev på Broskolan och skolan följer de nationella styrdokument som gäller för grundskolan.

 

Skolan har en konfessionell inriktning, vilket innebär att den präglas av kristna värderingar. Det ger en god grund för arbetet i skolan och skapar en positiv människosyn och ger därmed förutsättningar för goda relationer mellan föräldrar, elever och lärare. Vi vill ge eleverna kvalitativ kunskap, stimulera dem att utveckla hela sin potential av kreativa gåvor och färdigheter, fostra dem till goda, ansvarskännande samhällsmedborgare, verka för att hos dem utveckla goda karaktärsdrag och hjälpa dem att finna rätt väg för sina liv.

Läsårstider och studiedagar

JAN

08

JUN

11

AUG

20

Terminsstart VT -20

Under vårterminen har vi hela studiedagar 7 januari & 9 mars. Halva studiedagar har vi 4 februari & 20 maj eleverna slutar kl 12:00 dessa dagar. Sportlovet är v 10, påsklovet är v 16.  

Skolavslutning VT-20

Skolavslutningen genomförs detta år separat i respektive hemklassrum under dagtid, det genomförs ingen gemensam skolavslutning på kvällen tillsammans med släkt och vänner.

Terminsstart för läsår 2020-2021

Eleverna börjar höstterminen 20 augusti, terminen sträcker sig till 22 december. Under höstterminen är höstlovet v 44. Mera information om datum för studiedagar kommer framöver.

Varför kristen skola?


Du som förälder vill naturligtvis ge dina barn en god och stabil grund att stå på för att de ska vara rustade att möta livets utmaningar – och påfrestningar. Vi tror att en skola med kristen profil, byggd på Bibeln som grund, ger en bra atmosfär för att inhämta kunskap.


Många föräldrar känner idag en oro inför ett samhälle som "hårdnar". Vad ska det bli av våra barn? Vart tog de hederliga värderingarna vägen, normerna som ligger till grund för uppfostran? Var finns idag en självklar inriktning på flit, generositet, respekt, ordning och tjänstvillighet?

Du som föräldrer vill naturligtvis ge dina barn en god och stabil grund att stå på för att de ska vara rustade att möta livets utmaningar – och påfrestningar.


Vi tror att en skola med kristen profil, byggd på Bibeln som grund, ger en bra atmosfär för att inhämta kunskap.

Broskolan är ett bra skolalternativ för dig som vill ge dina barn en utbildning som står i överensstämmelse med kristna värderingar.

Internationella konventioner - rätten till konfessionella skolor
VID OLYCKSFALL FÖR BARN & ELEVERFrån 1 januari 2018 är samtliga barn & elever i Örnsköldsviks grundskolor och förskolor försäkrade i Svenska Kommun Försäkrings AB. 

Klicka på följande länk för att komma till korrekt länk på Örnsköldsviks kommuns hemsida.


Försäkringen gäller under ordinarie skolverksamhet samt resa till och från skolan.
Exv: Lektion, rast, PRAO, fritidshemmets verksamhet, utflykter, studiebesök, skolresor, övriga anordnade aktiviteter som är godkända av rektor.
 

Broskolan AB har följande skolverksamheter 

 

 • Grundskola åk F-9:
  Broskolan - Örnsköldsviks Kristna skola
 • Fritidshem: Broskolans fritidshem
 • Förskola: Solstrålens förskola
  • Avdelningen Rubinen
  • Avdelning Safiren
  • Avdelning Pärlan       Länk till vår förskolor:                                    www.forskolaovik.se

Vår verksamhetshistoria

 

Broskolan AB har inom sin verksamhet följande tillstånd för skolverksamheter:


Jan 12, 2000

Tillstånd för Grundskola åk F-6

Aug 01, 2000

Tillstånd för Fritidshem

Dec 03, 2001

Tillstånd för Grundskola åk F-9

Aug 01, 2006

Tillstånd för Förskoleverksamhet

Om du vill besöka oss, ring


Brogatan 105, 892 34 Domsjö

Email: förnamn.efternamn@broskolan.se

Telefon 1: 070-175 57 81 (Skolchef)

Telefon 2: 070-233 38 18 (Rektor)

Telefon 3: 070-647 78 38 (Ställföretr. rektor)

Broskolans Facebook

Öppen Facebooksida

Broskolans Klassföräldrar

Sluten Facebookgrupp

Broskolans Youtubekanal

Öppen kanal

Copyright @ All Rights Reserved