Intreserad av att söka till Broskolan?
Klicka här för ansökningshandling


Välkommen till Broskolan!


Broskolan är en fristående konfessionell grundskola som är öppen för alla.


Skolan startade hösten 2000 med nio elever och har idag drygt ett hundra sextio barn och elever i förskola, grundskola F-9 och fritidshem. Det kostar inget att vara elev på Broskolan och skolan följer de nationella styrdokument som gäller för grundskolan.


Skolan har en konfessionell inriktning, vilket innebär att den präglas av kristna värderingar. Det ger en god grund för arbetet i skolan och skapar en positiv människosyn och ger därmed förutsättningar för goda relationer mellan föräldrar, elever och lärare. Vi vill ge eleverna kvalitativ kunskap, stimulera dem att utveckla hela sin potential av kreativa gåvor och färdigheter, fostra dem till goda, ansvarskännande samhällsmedborgare, verka för att hos dem utveckla goda karaktärsdrag och hjälpa dem att finna rätt väg för sina liv.


Broskolan är med i Friskolornas riks­förbund som är bransch­organisationen för fristående förskolor och skolor. Alla som driver en fristående förskola eller skola kan bli medlem i Friskolornas riks­förbund. Friskolornas riks­förbund har drygt 500 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser eller aktiebolag. 

Läs mer fakta om fristående skolor här!

Broskolan är också med i Kristna Friskolerådet som är medlemsorganisationen för fristående förskolor och skolor med kristen profil. En huvudman som driver en fristående förskola eller skola med kristen profil kan bli medlem i Kristna Friskolerådet. Kristna Friskolerådet har medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser eller aktiebolag.

Läs mer fakta om fristående kristna friskolor här!
 NATIONELL INFORMATIONSINSATS OM COVID-19

Allt är inte som vanligt!

Broskolan fortsätter följa den epidemiologiska utvecklingen av Covid-19 som Folkhälsomyndigheten redogör för.  Folkhälsomyndigheten ser nu en ökande trend av antalet fall. Det är därför viktigt att påminna unga och unga vuxna om att allt inte är som vanligt,

Covid-19 sprids fortfarande.


2020-11-03 kl 08:00 gick Folkhälsomyndiheten ut med ett mailutskick med rubriken

"Nationell informationsinsats om covid-19, Allt är inte som vanligt"

till bland annat grundskolerektorer i syfte om att fortsatt påminna om allvarlighetsgraden av coronaviruset. Som ett led i detta denna gång valde Folkhälsomyndigheten att skicka ut länkar till affischer med budskap som ska mana till social distansering och eftertanke. Broskolan kommer under vecka 45 att sätta upp dessa affischer på valde ställen i gemensamma lokaler på skolan. Dessutom kommer självfallet även detta att få vara en naturlig del i undervisning och utbildning för att sprida en fortsatt medvetenhet om social distansering i syfte att minska smitt spridningen. Tillsammans kan vi göra en skillnad, vi har ett gemensamt ansvar.


Broskolan fortsätter naturligtvis med de ökade insatserna kring städning, distansering mm som
sedan innan är införda i syfte att minska smittspridningen.

Läsårstider och studiedagar

AUG

19

JAN

11

JUN

09

Terminsstart HT -21

Läsåret startar 2021-08-19 .Under höstterminen har vi hela och halva studiedagar,  eleverna slutar kl 12:00 då skolan har halv studiedag. Denna text uppdateras när datumen är satta. Höstlovet är v 44. Skolavslutning inför jullovet är 22 december 2021.  

Terminsstart VT -22

Vårterminen startar 2021-01-11. Under vårterminen har vi hela och halva studiedagar,  eleverna slutar kl 12:00 då skolan har halv studiedag. Denna text uppdateras när datumen är satta. Sportlovet är v 10 & påsklovet är v 16. 

Skolavslutning VT-22

Skolavslutningen inför sommarlovet är 2022-06-09. Vår förhoppning är att pandemin då ska vara över så att vi kan genomföra en för Broskolan traditionell skolavslutning på kvällen. Annars genomförs även detta år mest troligt separat i respektive hemklassrum under dagtid. Vi kommer att informera tydligt om detta under våren 2022.

Varför kristen skola?


Du som förälder vill naturligtvis ge dina barn en god och stabil grund att stå på för att de ska vara rustade att möta livets utmaningar – och påfrestningar.


Läroplanen för grundskolan, Lgr11, betonar människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor som värden vilka skolan ska gestalta och förmedla. Hannaskolan arbetar i överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism och som sker genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.


Många föräldrar känner idag en oro inför ett samhälle som "hårdnar". Vad ska det bli av våra barn? Vart tog de hederliga värderingarna vägen, normerna som ligger till grund för uppfostran? Var finns idag en självklar inriktning på flit, generositet, respekt, ordning och tjänstvillighet?


Vi tror att en skola med kristen profil, byggd på Bibeln som grund, skapar bra förutsättningar för att inhämta kunskap. Broskolan är ett bra skolalternativ för dig som vill ge dina barn en utbildning som står i överensstämmelse med kristna värderingar.

Internationella konventioner - rätten till konfessionella skolor
VID OLYCKSFALL FÖR BARN & ELEVERFrån 1 januari 2018 är samtliga barn & elever i Örnsköldsviks grundskolor och förskolor försäkrade i Svenska Kommun Försäkrings AB. 

Klicka på följande länk för att komma till korrekt länk på Örnsköldsviks kommuns hemsida.


Försäkringen gäller under ordinarie skolverksamhet samt resa till och från skolan.
Exv: Lektion, rast, PRAO, fritidshemmets verksamhet, utflykter, studiebesök, skolresor, övriga anordnade aktiviteter som är godkända av rektor.