Välkommen till Broskolan!


Broskolan är en fristående konfessionell grundskola som är öppen för alla.


Skolan startade hösten 2000 med nio elever och har idag drygt hundra barn och elever i förskola, grundskola F-9 och fritidshem. Det kostar inget att vara elev på Broskolan och skolan följer de nationella styrdokument som gäller för grundskolan.

 

Skolan har en konfessionell inriktning, vilket innebär att den präglas av kristna värderingar. Det ger en god grund för arbetet i skolan och skapar en positiv människosyn och ger därmed förutsättningar för goda relationer mellan föräldrar, elever och lärare. Vi vill ge eleverna kvalitativ kunskap, stimulera dem att utveckla hela sin potential av kreativa gåvor och färdigheter, fostra dem till goda, ansvarskännande samhällsmedborgare, verka för att hos dem utveckla goda karaktärsdrag och hjälpa dem att finna rätt väg för sina liv.

Läsårstider och studiedagar

AUG

20

JAN

12

JUN

09

Terminsstart HT -20

Under höstterminen har vi hel en studiedag 17
september. Halva studiedagar har vi 3 september, 7 oktober & 25 november, eleverna slutar kl 12:00 dessa dagar. Höstlovet är v 44.  

Terminsstart VT -21

Under vårterminen har vi hel en studiedag 11 
januari & 15 mars. Halva studiedagar har vi 9 februari. 22 april & 17 maj, eleverna slutar kl 12:00 dessa dagar. Sportlovet är v 10 & påsklovet är v 14.  

Skolavslutning VT-21

Skolavslutningen genomförs även detta år mest troligt separat i respektive hemklassrum under dagtid, det genomförs därmed ingen gemensam skolavslutning på kvällen tillsammans med släkt och vänner. Vi kommer att informera tydligt om detta ändras.

Varför kristen skola?


Du som förälder vill naturligtvis ge dina barn en god och stabil grund att stå på för att de ska vara rustade att möta livets utmaningar – och påfrestningar. Vi tror att en skola med kristen profil, byggd på Bibeln som grund, ger en bra atmosfär för att inhämta kunskap.


Många föräldrar känner idag en oro inför ett samhälle som "hårdnar". Vad ska det bli av våra barn? Vart tog de hederliga värderingarna vägen, normerna som ligger till grund för uppfostran? Var finns idag en självklar inriktning på flit, generositet, respekt, ordning och tjänstvillighet?

Du som föräldrer vill naturligtvis ge dina barn en god och stabil grund att stå på för att de ska vara rustade att möta livets utmaningar – och påfrestningar.


Vi tror att en skola med kristen profil, byggd på Bibeln som grund, ger en bra atmosfär för att inhämta kunskap.

Broskolan är ett bra skolalternativ för dig som vill ge dina barn en utbildning som står i överensstämmelse med kristna värderingar.

Internationella konventioner - rätten till konfessionella skolor
VID OLYCKSFALL FÖR BARN & ELEVERFrån 1 januari 2018 är samtliga barn & elever i Örnsköldsviks grundskolor och förskolor försäkrade i Svenska Kommun Försäkrings AB. 

Klicka på följande länk för att komma till korrekt länk på Örnsköldsviks kommuns hemsida.


Försäkringen gäller under ordinarie skolverksamhet samt resa till och från skolan.
Exv: Lektion, rast, PRAO, fritidshemmets verksamhet, utflykter, studiebesök, skolresor, övriga anordnade aktiviteter som är godkända av rektor.
 

Broskolan AB har följande skolverksamheter 

 

 • Grundskola åk F-9:
  Broskolan - Örnsköldsviks Kristna skola
 • Fritidshem: Broskolans fritidshem
 • Förskola: Solstrålens förskola
  • Avdelningen Rubinen
  • Avdelning Safiren
  • Avdelning Pärlan       Länk till vår förskolor:                                    www.forskolaovik.se

Vår verksamhetshistoria

 

Broskolan AB har inom sin verksamhet följande tillstånd för skolverksamheter:


Jan 12, 2000

Tillstånd för Grundskola åk F-6

Aug 01, 2000

Tillstånd för Fritidshem

Dec 03, 2001

Tillstånd för Grundskola åk F-9

Aug 01, 2006

Tillstånd för Förskoleverksamhet

Om du vill besöka oss, ring


Brogatan 105, 892 34 Domsjö

Email: förnamn.efternamn@broskolan.se

Telefon 1: 070-175 57 81 (Skolchef)

Telefon 2: 070-233 38 18 (Rektor)

Telefon 3: 070-647 78 38 (Ställföretr. rektor)

Broskolans Facebook

Öppen Facebooksida

Broskolans Klassföräldrar

Sluten Facebookgrupp

Broskolans Youtubekanal

Öppen kanal

Copyright @ All Rights Reserved