Startsida


Välkommen till
Broskolans förskola, grundskola & fritidshem!


Broskolan är en fristående konfessionell skola som är öppen för alla.


Skolan startade hösten 2000 med nio elever och har idag drygt ett hundra sextio barn och elever i förskola, grundskola F-9 och fritidshem. Det kostar inget att vara elev på Broskolan och skolan följer de nationella styrdokument som gäller för grundskolan.


Skolan har en konfessionell inriktning, vilket innebär att den präglas av kristna värderingar. Det ger en god grund för arbetet i skolan och skapar en positiv människosyn och ger därmed förutsättningar för goda relationer mellan föräldrar, elever och lärare. Vi vill ge eleverna kvalitativ kunskap, stimulera dem att utveckla hela sin potential av kreativa gåvor och färdigheter, fostra dem till goda, ansvarskännande samhällsmedborgare, verka för att hos dem utveckla goda karaktärsdrag och hjälpa dem att finna rätt väg för sina liv.


Broskolan är med i Friskolornas riks­förbund som är bransch­organisationen för fristående förskolor och skolor. Alla som driver en fristående förskola eller skola kan bli medlem i Friskolornas riks­förbund. Friskolornas riks­förbund har drygt 500 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser eller aktiebolag. 

Läs mer fakta om fristående skolor här!

Broskolan är också med i Kristna Friskolerådet som är medlemsorganisationen för fristående förskolor och skolor med kristen profil. En huvudman som driver en fristående förskola eller skola med kristen profil kan bli medlem i Kristna Friskolerådet. Kristna Friskolerådet har medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser eller aktiebolag.

Läs mer fakta om fristående kristna friskolor här!
 Internationella konventioner - rätten till konfessionella skolor
VID OLYCKSFALL FÖR BARN & ELEVERFrån 1 januari 2018 är samtliga barn & elever i Örnsköldsviks grundskolor och förskolor försäkrade i Svenska Kommun Försäkrings AB. 

Klicka på följande länk för att komma till korrekt länk på Örnsköldsviks kommuns hemsida.


Försäkringen gäller under ordinarie skolverksamhet samt resa till och från skolan.
Exv: Lektion, rast, PRAO, fritidshemmets verksamhet, utflykter, studiebesök, skolresor, övriga anordnade aktiviteter som är godkända av rektor.