Startsida

Intresserad av att söka till Broskolan?
Klicka här för ansökningshandling


Välkommen till
Broskolans förskola, grundskola & fritidshem!


Broskolan är en fristående konfessionell skola som är öppen för alla.


Skolan startade hösten 2000 med nio elever och har idag drygt ett hundra sextio barn och elever i förskola, grundskola F-9 och fritidshem. Det kostar inget att vara elev på Broskolan och skolan följer de nationella styrdokument som gäller för grundskolan.


Skolan har en konfessionell inriktning, vilket innebär att den präglas av kristna värderingar. Det ger en god grund för arbetet i skolan och skapar en positiv människosyn och ger därmed förutsättningar för goda relationer mellan föräldrar, elever och lärare. Vi vill ge eleverna kvalitativ kunskap, stimulera dem att utveckla hela sin potential av kreativa gåvor och färdigheter, fostra dem till goda, ansvarskännande samhällsmedborgare, verka för att hos dem utveckla goda karaktärsdrag och hjälpa dem att finna rätt väg för sina liv.


Broskolan är med i Friskolornas riks­förbund som är bransch­organisationen för fristående förskolor och skolor. Alla som driver en fristående förskola eller skola kan bli medlem i Friskolornas riks­förbund. Friskolornas riks­förbund har drygt 500 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser eller aktiebolag. 

Läs mer fakta om fristående skolor här!

Broskolan är också med i Kristna Friskolerådet som är medlemsorganisationen för fristående förskolor och skolor med kristen profil. En huvudman som driver en fristående förskola eller skola med kristen profil kan bli medlem i Kristna Friskolerådet. Kristna Friskolerådet har medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser eller aktiebolag.

Läs mer fakta om fristående kristna friskolor här!
 NATIONELL INFORMATIONSINSATS OM COVID-19

Allt är inte som vanligt!

Broskolan fortsätter följa den epidemiologiska utvecklingen av Covid-19 som Folkhälsomyndigheten redogör för.  Folkhälsomyndigheten ser nu en ökande trend av antalet fall. Det är därför viktigt att påminna unga och unga vuxna om att allt inte är som vanligt,

Covid-19 sprids fortfarande.


2020-11-03 kl 08:00 gick Folkhälsomyndiheten ut med ett mailutskick med rubriken

"Nationell informationsinsats om covid-19, Allt är inte som vanligt"

till bland annat grundskolerektorer i syfte om att fortsatt påminna om allvarlighetsgraden av coronaviruset. Som ett led i detta denna gång valde Folkhälsomyndigheten att skicka ut länkar till affischer med budskap som ska mana till social distansering och eftertanke. Broskolan kommer under vecka 45 att sätta upp dessa affischer på valde ställen i gemensamma lokaler på skolan. Dessutom kommer självfallet även detta att få vara en naturlig del i undervisning och utbildning för att sprida en fortsatt medvetenhet om social distansering i syfte att minska smitt spridningen. Tillsammans kan vi göra en skillnad, vi har ett gemensamt ansvar.


Broskolan fortsätter naturligtvis med de ökade insatserna kring städning, distansering mm som
sedan innan är införda i syfte att minska smittspridningen.

Internationella konventioner - rätten till konfessionella skolor
VID OLYCKSFALL FÖR BARN & ELEVERFrån 1 januari 2018 är samtliga barn & elever i Örnsköldsviks grundskolor och förskolor försäkrade i Svenska Kommun Försäkrings AB. 

Klicka på följande länk för att komma till korrekt länk på Örnsköldsviks kommuns hemsida.


Försäkringen gäller under ordinarie skolverksamhet samt resa till och från skolan.
Exv: Lektion, rast, PRAO, fritidshemmets verksamhet, utflykter, studiebesök, skolresor, övriga anordnade aktiviteter som är godkända av rektor.