Styrdokument

Våra styrdokument

Läroplanen

Friskolor i Sverige arbetar efter samma styrdokument som kommunala skolor i respektive skolform. För grundskolan så heter den aktuella läroplanen för grundskolan och fritidshemmet Lgr22. dvs läroplan för grundskolan, förskoleklassen & fritidshemmet. Den reviderades senast 2022 och läroplansändringarna var då gällande kunskapsområdet som kallades sex och samlevnad. Det nya namnet blev sexualitet, samtycke och relationer. Andra läroplansändringar gällde värdegrundsarbetet.

 

Skollagen

Samtliga skolor inom förskola, förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, anpassade grundskolan, specialskolan, sameskolan och fritidshemmet omfattas av samma skollag. Denna lag heter Skollg (2010:800) och revideras löpande..