Långfärdsskridskor

Långfärdsskridskor Småtjärnsstugan - åk 8-9 

Småtjärnarna 6
Småtjärnarna 3
Småtjärnarna 5
Småtjärnarna 4
Småtjärnarna 7
Småtjärnarna 1
Småtjärnarna 2

Lgr22 kursplanstext tillhörande skolämnet idrott & hälsa


SYFTE

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska ge eleverna förutsättningar att utveckla

  • Förmåga att genomföra och anpassa aktiviteter inom friluftsliv och utevistelse efter
    olika förhållanden och miljöer,
  • förmåga att agera säkert och förebygga risker i samband med rörelse, friluftsliv och
    utevistelser samt att simma och hantera nödsituationer på land och i vatten.


CENTRALT INNEHÅLL

I årskurs 7–9


Friluftsliv och utevistelse

  • Att orientera sig i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel såväl med
    som utan stöd av digitala verktyg.
  • Planering och genomförande av friluftsaktiviteter i skilda miljöer under olika årstider.