Skolledning & administration

SKOLLEDNING


Huvudmannen har en skolchef i enlighet med Skollag (2010:800) 2 kap 8a §, skolenheten leds av rektor & ställföreträdande rektor i enlighet med Skollag (2010:800) 2 kap 9 § samt 11-12 §.

David Johansson

David Johansson arbetar som skolchef & skolutvecklare för Broskolan AB.

Tel nr: 070-175 57 81

Stefan Häggström

Stefan Häggström arbetar som grundskolerektor och undervisar i SO-ämnena åk 7-9. Klassföreståndare åk 7

Tel nr: 070-233 38 18

Marie Hallin

Marie Hallin arbetar som ställföreträdande rektor för grundskolan samt klasslärare
för åk 5-6.

Tel nr: 070-647 78 38

Sandra Alfaro

Sandra Alfaro arbetar som förskolerektor för Solstrålens tre avdelningar

Tel nr: 070-611 72 92

Ellenor Bylin

Ellenor Bylin arbetar som biträdande rektor för förskolans tre avdelningar


ÖVRIG PERSONAL


Skolenheten har öven annan personal anställd, exempelvis lokalvård och köksbiträdespersonal. Mest aktuell för vårdnadshavare är ekonomiavdelningen pga eventuella fakturor/fakturafrågor, lämnade inkomstuppgifter osv gällande fritidshemmets verksamhet. Utöver detta är även Studie- och yrkesvägledaren viktig i samband med prao, gymnasievalet osv.

Marisia Ramström

Marisia Ramström arbetar som köksbiträde i skolbespisningen på Broskolan.


Susanne Ingman

Susanne Ingman arbetar som lokalvårdare för Broskolan.

Stina Eriksson

Stina Eriksson arbetar som lokalvårdare för Broskolan.


Tjänstledig

Josef Johansson

Josef Johansson arbetar som administratör på ekonomiavdelningen för Broskolan.


Tel nr: 070-611 72 37

Åke Ottosson

Åke Ottosson arbetar som studie- & yrkesvägledare för Broskolan.Tel nr: 070-634 42 67