Personal

PEDAGOGISK PERSONAL


Förskolan har undervisande pedagogisk personal i enlighet med Skollag (2010:800) 2 kap 13-18 §.

Sandra Alfaro

Sandra arbetar som rektor för förskolan och som förskollärare på Safiren.


Tel nr: 070-611 72 92

Stina Eriksson

Tyler Vanderwal arbetar som resurslärare för lågstadiet samt personal i fritidshemmet.

Adriel de Castillo

Tyler Vanderwal arbetar som resurslärare för lågstadiet samt personal i fritidshemmet.

Ellenor Bylin

Richard Svensson arbetar som resurslärare för lågstadiet, personal på fritidshemmet samt
elevens val åk 6-9

Sara Wikström

Richard Svensson arbetar som resurslärare för lågstadiet, personal på fritidshemmet samt
elevens val åk 6-9

Sofia Pettersson

Richard Svensson arbetar som resurslärare för lågstadiet, personal på fritidshemmet samt
elevens val åk 6-9

Sara Sidenek

Richard Svensson arbetar som resurslärare för lågstadiet, personal på fritidshemmet samt
elevens val åk 6-9

Evelyn de Castillo

Richard Svensson arbetar som resurslärare för lågstadiet, personal på fritidshemmet samt
elevens val åk 6-9

Johanna Westin

Richard Svensson arbetar som resurslärare för lågstadiet, personal på fritidshemmet samt
elevens val åk 6-9

VILL DU ARBETA PÅ BROSKOLAN?Om du önskar ansöka om jobb inom någon del inom Broskolans verksamhet så är du alltid välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev till ansokan@broskolan.se, detta gäller även om du är intresserad av att arbeta om vikarie . Vi lägger ut våra jobbannonser på arbetsförmedlingens hemsida.