Covid-19

Viktig information relaterat till Coronaviruset Covid-19

Broskolans styrelse, skolledning samt personal har under våren som gått samt fortsatt under hösten haft flertalet möten med anledning av Coronaviruset , Covid-19 . Broskolans ledning har även haft regelbundna möten med Örnsköldsviks kommuns representanter för att medvetandegöra varandra om vilka åtgärder och insatser som redan sker samt vad som kan komma att ske i framtiden.

Broskolan kommer att följa utvecklingen som sker i såväl samhällsdebatt, politisk beslut,  samhällsinformation mm som ges ut av myndigheter.


Folkhälsomyndigheten har en fortsatt hög risknivån för coronaviruset för samhällsspridning i Sverige. Därför uppmanas alla barn, elever, vuxenstuderande och medarbetare med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, att stanna hemma och avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.


Vi fortsätter därmed att påminna er om att hålla er barn hemma om de är sjuka, vi råder er att hålla dem hemma tills de är friska och två dagar symptomfria. Detta för att minska chansen till eventuell smittspridning. Vi fortsätter även att påminna barnen och personalen på skolan om att tvätta/sprita händerna för att även därigenom minska chansen för smittspridning.

Skolan har sedan en tid ställt om städningen med ökat fokus på rengöring av handtag, kranar, spolknapp, toaletter, allmänna ytor mm.


Det är ingen underskattning i att säga att det är osäkra tider för hur utvecklingen kommer att ske, tillsammans måste vi agera för att minska smittorisken.


Broskolan följer Folkhälsomyndighetens och regionala smittskyddets rekommendationer kring hantering av det aktuella coronaviruset.  


Påminnelse att som familj bidra till att begränsa smittspridning genom att:

  • Stanna hemma när man är sjuk
  • Vara uppmärksam på symtom på covid-19
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Undvik att röra ögon, näs och mun
  • Stanna hemma i två dagar efter att man blivit symtomfri.   


För information från Folkhälsomyndigheten gällande förskola och skola se gärna  https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/  


Se även regeringens hemsida för aktuell information https://www.regeringen.se/

Har ni funderingar och frågor, kontakta skolledning eller huvudman.FÖRÄLDRANÄRVARO INFÖR LÄSÅRET 2020-2021

Vid hämtning och lämning av elever på grundskolan hänvisar vi till en riktlinje om att eleverna själva går in i skolan vid skoldagens start, samt själva går ut vid skoldagens slut. Detta innebär att inga vårdnadshavare följer med eleverna in i skolans lokaler annat än när tid bokats mellan vårdnadshavare och skolan. Undantag till denna riktlinje är daglig hämtning av barn och elever vid förskola samt fritidshemmet. VId frågor gällande denna riktlinje, kontakta aktuell klassföreståndare.


Föräldramötet hösten 2020 spelas in digitalt 2020-09-01 och läggs kort därefter upp på Broskolans officiella youtube-kanal. Inspelningarna kommer att finnas tillgängliga att se digitalt under 2-3 veckor under hösten. Mera info om detta kommer i veckobrevet.
BILDGALLERI FRÅN FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN