SKOLLEDNING


Huvudmannen har en skolchef i enlighet med Skollag (2010:800) 2 kap 8a §, skolenheten leds av rektor & ställföreträdande rektor i enlighet med Skollag (2010:800) 2 kap 9 § samt 11-12 §.

David Johansson

David Johansson arbetar som skolchef & skolutvecklare för Broskolan AB.

Tel nr: 070-175 57 81

Stefan Häggström

Stefan Häggström arbetar som rektor och undervisar i SO-ämnena samt kristendom åk 7-9.

Tel nr: 070-233 38 18

Marie Hallin

Marie Hallin arbetar som ställföreträdande rektor samt klasslärare för åk 3-4

Tel nr: 070-647 78 38

PEDAGOGISK PERSONAL


Skolenhetens har undervisande pedagogisk personal i enlighet med Skollag (2010:800) 2 kap 13-18 §.

Therese Björnler

Therese Björnler arbetar som klasslärare för förskoleklass samt i fritidshemmet.


Tel nr: 070-611 72 56

Karin Andersson

Karin Andersson arbetar som specialpedagog och speciallärare för låg- & mellanstadiet


Tel nr: 070-611 72 50

Maria Berggren

Maria Berggren arbetar som ämneslärare i engelska och språkval för åk 7-9. Klassföreståndare för åk 9.


Tel nr: 070-278 25 55

Malin Nyglöd

Malin Nyglöd arbetar som ämneslärare i hem- & konsumentkunskap för mellan- & högstadiet

Tel nr: 072-210 50 24

Erika Hagström

Erika Hagström arbetar som ämneslärare slöjd & bild fr åk 3-9 samt speciallärare för högstadiet. Klassföreståndare för åk 8-

Tel nr: 070-647 78 38

Mattias Wiklund

Mattias Wiklund arbetar elevassistent och It- & fastighetssupport för Broskolan.


Tel nr: 073-817 68 07

Susanne Artursson

Susanne Artursson arbetar som arbetslagsledare för låg- & mellanstadiet samt
klasslärare för åk 1-2.

Tel nr: 070-611 72 57

Lydia Åkerlund

Lydia Åkerlund arbetar som ämneslärare i moderna språk åk 6-9 samt musiklärare åk 3-9.


Tel nr: 076-800 13 35

Anders Sundin

Anders Sundin arbetar som ämneslärare slöjd, svenska samt idrott & hälsa för åk 7-9. Klassföreståndare för åk 7.

Tel nr: 076-800 13 35

Hanna Mattebo

Hanna Mattebo arbetar som sånglärare samt lärare i elevens val musikal åk 3-9.


Tel nr: 070-313 57 38

Åsa Sundström

Åsa Sundström arbetar som specialpedagog för grundskolan och förskolan.


Tel nr: 070-682 86 48

Maria Björnler

Marie Björnler arbetar som elevassistent, lärarassistent och skyddsombud för Broskolan.


Tel nr: 070-533 71 11

Beatrice Sjöström

Beatrice Sjöström arbetar som klasslärare för åk 5-6Tel nr: 070-611 72 65

Magnus Olovsson

Magnus Olovsson arbetar som ämneslärare i de naturvetenskapliga ämnena för åk 5-9


Tel nr: 070-647 78 38

Olga Fokina

Olga Fokina arbetar som ämneslärare i matematik för åk 7-9.Tel nr: 072-207 29 23

Jonatan Björnler

Jonatan Björnler arbetar som arbetsledare och personal i fritidshemmet.


Tel nr: 070-956 89 51

Lena Jonsson

Lena Jonsson arbetar som kurator och är en del av elevhälsan..Tel nr: 073-046 95 81

Berit Salomonsson

Berit Salomonsson arbetar som elevassistent & lärarassistent för Broskolan.


Tel nr: 070-589 10 35

VILL DU ARBETA PÅ BROSKOLAN?Om du önskar ansöka om jobb inom någon del inom Broskolans verksamhet så är du alltid välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev till ansokan@broskolan.se, detta gäller även om du är intresserad av att arbeta om vikarie . Vi lägger ut våra jobbannonser på arbetsförmedlingens hemsida.ÖVRIG PERSONAL


Skolenheten har öven annan personal anställd, exempelvis lokalvård och köksbiträdespersonal. Mest aktuell för vårdnadshavare är ekonomiavdelningen pga eventuella fakturor/fakturafrågor, lämnade inkomstuppgifter osv gällande fritidshemmets verksamhet. Utöver detta är även Studie- och yrkesvägledaren viktig i samband med prao, gymnasievalet osv.

Anna Ekani

Anna Ekani arbetar som köksbiträde i skolbespisningen på Broskolan.Tel nr: 070-949 04 89

Susanne Ingman

Susanne Ingman arbetar som lokalvårdare för Broskolan.Tel nr: 070-386 79 86

Stina Eriksson

Stina Eriksson arbetar som lokalvårdare för Broskolan.Tel nr: 070-237 74 08

Eva-Lena Nordin

Eva-Lena Nordin arbetar på ekonomiavdelningen för Broskolan.


Tel nr: 070-273 67 25

Åke Ottosson

Åke Ottosson arbetar som studie- & yrkesvägledare för Broskolans.Tel nr: 070-634 42 67

Broskolan AB har följande skolverksamheter 

 

 • Grundskola åk F-9:
  Broskolan - Örnsköldsviks Kristna skola
 • Fritidshem: Broskolans fritidshem
 • Förskola: Solstrålens förskola
  • Avdelningen Rubinen
  • Avdelning Safiren
  • Avdelning Pärlan       Länk till vår förskolor:                                    www.forskolaovik.se

Vår verksamhetshistoria

 

Broskolan AB har inom sin verksamhet följande tillstånd för skolverksamheter:


Jan 12, 2000

Tillstånd för Grundskola åk F-6

Aug 01, 2000

Tillstånd för Fritidshem

Dec 03, 2001

Tillstånd för Grundskola åk F-9

Aug 01, 2006

Tillstånd för Förskoleverksamhet

Om du vill besöka oss, ring


Brogatan 105, 892 34 Domsjö

Email: förnamn.efternamn@broskolan.se

Telefon 1: 070-175 57 81 (Skolchef)

Telefon 2: 070-233 38 18 (Rektor)

Telefon 3: 070-647 78 38 (Biträdande rektor)

Broskolans Facebook

Öppen Facebooksida

Broskolans Klassföräldrar

Sluten Facebookgrupp

Broskolans Youtubekanal

Öppen kanal

Copyright @ All Rights Reserved