Elevdokument

Nedan finner ni dokument som gäller för ert barns skolgång, har ni svårigheter i att skriva ut dokument så kan

elevens klassföreståndare vara behjälplig med att skriva ut dokumentet åt er. 

ANSÖKNINGSHANDLING BROSKOLAN
(skollag 2010:800 10 kap 35§)

Broskolan är öppen för alla, inga antagningskrav finns.


LEDIGHETSANSÖKAN ELEV
(skollag 2010:800 7 kap 18§)

Ifylld ledighetsansökan lämnas in till klassföreståndaren, Broskolan beviljar inga ledighter i samband med genomförande av nationella prov, utöver detta ber vi vårdnadshavarna att vara restriktiva med att lämna in ledighetsansökningar.
ELEVINFORMATION LÄSÅR

Elevinformationspapper delas ut från skolan och lämnas in ifyllt till klassföreståndaren vid varje läsårsstart.MODERSMÅLSUNDERVISNING

(skollag 2010:800 10 kap 4§)

Modersmålsundervisningen genomförs i samarbete med Flerspråkigt centrum. 

Klicka här för att få information från Örnsköldsviks kommun.
ANSÖKAN KULTURSKOLAN E-tjänst

Kulturskolan bedriver undervisning inom ämnesområdena musik, dans, teater, film samt bild och form, både på dagtid och efter skolan. Deras huvudsakliga målgrupp är barn och ungdomar från förskolan till och med gymnasiet. Klicka ovan på "Ansökan Kulturskolan" för att söka plats för undervisning under skoltid på Broskolan, klicka här för att få information om Kulrurskolan från Örnsköldsviks kommun samt deras e-tjänst för undervisning efter skolan.

Policys

Broskolan likt alla andra grundskolor i Sverige har i sin verksamhet och systematiska kvalitetsarbete en stor uppsättning policys & rutiner som tillämpas, många rutiner är för internt bruk men här nedan kommer ett urval av mera offentliga policys som gäller elever och undervisning/utbildning. 

ANDT-POLICY


Broskolan har nolltelerans för användning av alkohol, narkotika, doping, tobak eller tobaksliknande preparat.
MOBILFÖRBUD


Broskolan har mobilförbud för eleverna i samband med undervisning och utbildning. 

Broskolan AB har följande skolverksamheter 

 

 • Grundskola åk F-9:
  Broskolan - Örnsköldsviks Kristna skola
 • Fritidshem: Broskolans fritidshem
 • Förskola: Solstrålens förskola
  • Avdelningen Rubinen
  • Avdelning Safiren
  • Avdelning Pärlan       Länk till vår förskolor:                                    www.forskolaovik.se

Vår verksamhetshistoria

 

Broskolan AB har inom sin verksamhet följande tillstånd för skolverksamheter:


Jan 12, 2000

Tillstånd för Grundskola åk F-6

Aug 01, 2000

Tillstånd för Fritidshem

Dec 03, 2001

Tillstånd för Grundskola åk F-9

Aug 01, 2006

Tillstånd för Förskoleverksamhet

Om du vill besöka oss, ring


Brogatan 105, 892 34 Domsjö

Email: förnamn.efternamn@broskolan.se

Telefon 1: 070-175 57 81 (Skolchef)

Telefon 2: 070-233 38 18 (Rektor)

Telefon 3: 070-647 78 38 (Ställföretr. rektor)

Broskolans Facebook

Öppen Facebooksida

Broskolans Klassföräldrar

Sluten Facebookgrupp

Broskolans Youtubekanal

Öppen kanal

Copyright @ All Rights Reserved