Förskolan

Solstrålens förskoleavdelningar

Åldrar

1-3

Åldrar

4-5

Åldrar

1-5

Avdelningen Rubinen

Avdelningen Rubinen finns på Brogatan 107, det vita huset bredvid Broskolans grundskola. Rubinens förskoleavdelning undervisar och utbildar barn i åldrarna 1-3 år och har en stor skolgård med möjlighet till många aktiviteter för barnen. En av många favoriter för barnen brukar vara kinagungan/fågelbogungan. 

Avdelningen Safiren

Avdelningen Safiren finns på Brogatan 105, på kortsidan av Broskolans grundskola. Safirenss förskoleavdelning undervisar och utbildar barn i åldrarna 4-5 år och har en egen skolgård med möjlighet till många aktiviteter för barnen. En av många favoriter för barnen brukar vara klätterställning med kana. 

Avdelningen Pärlan

Avdelningen Pärlan finns på Folkparksgatan 3, i nyrenoverade lokaler under utescenen nedanför föredetta Folkets Park. Pärlans förskoleavdelning undervisar och utbildar barn i åldrarna 4-5 år och har en egen skolgård med möjlighet till många aktiviteter för barnen. En av många favoriter för barnen brukar vara rutschkanan. 

Varför kristen förskola?


Du som förälder vill naturligtvis ge dina barn en god och stabil grund att stå på för att de ska vara rustade att möta livets utmaningar – och påfrestningar.


Läroplanen för förskolan, Lpfö 18, betonar människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor. Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas. Solstrålens förskoleavdelningar arbetar i överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism och som sker genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.


Många föräldrar känner idag en oro inför ett samhälle som "hårdnar". Vad ska det bli av våra barn? Vart tog de hederliga värderingarna vägen, normerna som ligger till grund för uppfostran? Var finns idag en självklar inriktning på flit, generositet, respekt, ordning och tjänstvillighet?


Vi tror att en förskola med kristen profil skapar bra förutsättningar för att inhämta kunskap. Broskolan är ett bra skolalternativ för dig som vill ge dina barn en utbildning som står i överensstämmelse med kristna värderingar.