Du som föräldrer vill naturligtvis ge dina barn en god och stabil grund att stå på för att de ska vara rustade att möta livets utmaningar – och påfrestningar. Vi tror att en skola med kristen profil, byggd på Bibeln som grund, ger en bra atmosfär för att inhämta kunskap.

Många föräldrar känner idag en oro inför ett samhälle som "hårdnar". Vad ska det bli av våra barn? Vart tog de hederliga värderingarna vägen, normerna som ligger till grund för uppfostran? Var finns idag en självklar inriktning på flit, generositet, respekt, ordning och tjänstvillighet?

Du som föräldrer vill naturligtvis ge dina barn en god och stabil grund att stå på för att de ska vara rustade att möta livets utmaningar – och påfrestningar.

Vi tror att en skola med kristen profil, byggd på Bibeln som grund, ger en bra atmosfär för att inhämta kunskap.

Broskolan är ett bra skolalternativ för dig som vill ge dina barn en utbildning som står i överensstämmelse med kristna värderingar.