Kunskapssyn
Att ge kvalitativ kunskap som syftar till att utveckla eleven intellektuellt, emotionellt och socialt, för att på bästa sätt utrusta eleven till arbete och ansvar i ett  pluralistiskt och demokratiskt samhälle, med respekt för oliktänkande och alla människors lika värde.
 
Människosyn
Att tillgodose elevens behov till ande, själ och kropp och stimulera eleven att utveckla hela sin potential av kreativa gåvor och färdigheter, samt att  främja elevens utveckling till en självständig och harmonisk människa.
 
Etik
Att fostra eleven till god, ansvarskännande samhällsmedborgare, och verka för att hos eleven utveckla karaktärsdrag såsom ärlighet, disciplin, osjälviskhet, flit och medmänskligt ansvar.
 
Konfession
Broskolan utbildar hela människan till ett livslångt lärande för att tjäna och fungera i samhälle och omvärld.
Med engagerad och kompetent personal, kristen värdegrund och en skola som är öppen mot samhälle och omvärld skapar vi förutsättningar för ett livslångt lärande och tjänande.