Broskolan är en fristående grundskola som är öppen för alla. Skolan startade hösten 2000 med nio elever och har idag drygt hundra barn och elever i förskola, grundskola f-9 och fritidshem. Det kostar inget att vara elev på Broskolan och skolan följer de nationella styrdokument som gäller för grundskolan.

Skolan har en konfessionell inriktning, vilket innebär att den präglas av kristna värderingar. De ger en god grund för arbetet i skolan och skapar en positiv människosyn och ger därmed förutsättningar för goda relationer mellan föräldrar, elever och lärare. Vi vill ge eleverna kvalitativ kunskap, stimulera dem att utveckla hela sin potential av kreativa gåvor och färdigheter, fostra dem till goda, ansvarskännande samhällsmedborgare, verka för att hos dem utveckla goda karaktärsdrag och hjälpa dem att finna rätt väg för sina liv.

Vi vill ge barnen en god och trygg atmosfär som inspirerar till lärande. Broskolan har mindre elevgrupper där lärare och elever får möjlighet till kvalitativ tid tillsammans. Skolan har också musik och idrott som profil där eleverna bl.a. har möjlighet att spela eget instrument, medverka i kör och musikal samt välja mer idrott på schemat. Innan eleverna har gått ut nian har vi som mål att de ska ha gjort en studieresa utanför Sveriges gränser. Denna resa är en del i utbildningen där eleverna får möta andra människor och kulturer.

Vi vill hjälpa dig som förälder att ge dina barn en god och stabil grund att stå så att de är rustade att möta livets utmaningar och påfrestningar. En skola med kristen inriktning, byggd på bibliska principer och värderingar ger bra förutsättningar att lyckas med detta. Broskolan är ett bra skolalternativ för dig som vill ge dina barn en utbildning som står i överensstämmelse med skollag, läroplan och kristna värderingar.

Som stöd för kristna friskolor finns internationella protokoll som Sverige har undertecknat. Enligt en FN konvention har Sverige förbundit sig att tillförsäkra föräldrar rätten att ge sina barn en undervisning i överensstämmelse med deras religiösa övertygelse. Den är också sedan 1995 införlivad med svensk lag genom Europakonventionen. På Broskolan finns barn från olika kristna sammanhang och barn som inte har kristen bakgrund.

Ta gärna kontakt med oss på Broskolan. Ni är välkommen på besök för att bekanta er med personal och elever samt för att se våra trevliga lokaler.

David Johansson, rektor