Skolans inriktning, ekonomi, hälsovård, föräldraengagemang etc.

Inriktning
Ekonomi och drift
Hälsovård och mat
Föräldraengagemang
Skolväg
Försäkringar
Fritids
Årskurs 7-9

Skolans inriktning

Skolan har en konfessionell kristen inriktning och präglas av musik och idrott.

Skolans ekonomi och drift

Huvudman för skolan är Broskolan AB. Skolan har egen ekonomi, bokföring och administration. Varje elev har en skolpeng som kommunen förmedlar och den följer med barnet oberoende av vilken skola eleven går i. Därför får inga inga elevavgifter tas ut, skolan är avgiftsfri.

Hälsovård och mat

Skolsköterskan sköter tillsammans med skolläkare skolhälsovården. Skolan har också ett elevhälsoteam bestående av specialpedagog, speciallärare, skolsköterska, kurator och rektor. Elevhälsan träffas regelbundet.
Eleverna serveras mat i vår egen matsal.

Föräldraengagemang

Vi ser föräldrarna som huvudansvariga för barnens fostran och skolan är ett viktigt komplement. För att skolgången ska bli så harmonisk och utvecklande som möjligt förutsätts att föräldrar och elev bejakar skolans konfessionella profilering och ordningar. Föräldrarnas engagemang är en viktig del i skolan, då vi strävar efter att göra skolan så bra som möjligt. Stor vikt läggs vid samspelet mellan hemmet och skolan.

Skolväg

Varje förälder ansvarar för att barnet kommer till och från skolan. Skolan kan vid behov hjälpa till med samordning av skolskjuts.

Försäkringar

Varje barn har samma försäkringsskydd som barn i den kommunala skolan.

Fritids

Broskolan har from läsår 2004-2005 eget fritidshem.

Årskurs 7-9

I december 2001 blev skolan godkänd av skolverket även för årskurserna 7-9.