Broskolan och förskolan Solstrålen ligger naturskönt ca 7 km söder om Örnsköldsviks centrum på Brogatan 105 i Svedjeholmen. Till skolan tar man sig till fots, med cykel, buss eller bil. En gång- och cykelbana ligger i anslutning till skolan och förskolan.

Många föräldrar skjutsar sina barn till skolan varje dag och ofta har föräldrarna hittat sätt för barnen att kunna samåka med varandra. Hör av er till skolan om ni har funderingar kring detta så kan vi hjälpa till att förmedla kontaktinformation.

Bussturer som elever kan åka med. TURLISTA Linje 407 avstigning Lertagsvägen (Centrum-Svedjeholmen)

                                                         TURLISTA Linje 421 avstigning Broskolan (Centrum-Svedjeholmen-Bjästa-Köpmanholmen)

                                                         Byberg&Nordin kör en upphandlad skolskjuts från Parkskolan till Svedjeholmen (ansök om skolskjuts för denna tur HÄR )

 

Skollagen

Den nya skollagen som trädde i kraft i juli 2011 innebär en förändring hurivda kommunen måste hantera skolskjuts för de barn som väljer en annan skola än den som kommunen föreskrivit. I lagen står det att i de fall då skolskjuts kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall. I bedömningen om det skulle kosta extra eller leda till organisatoriska svårigheter för kommunen ska man utgå från vilka åtaganden kommunen skulle ha haft om eleven gick i den skola som kommunen skulle ha placerat henne eller honom i.

Läs mer om skolskjutsar på Skolverket, klicka HÄR.

Läs skollagen, klicka HÄR.

 

Kommunen

Det innebär i praktiken att om eleven skulle ha fått busskort för att åka med linjetrafik till den skola som kommunen valt att placera eleven i, ska eleven även få busskort för att ta sig till den skola som eleven valt. Det kan även gälla för de elever som har rätt till s.k. upphandlad skolskjuts, där det går en specifik skolbuss mellan hemmet och skolan. Information om detta finns hos kommunen. I de fallen kommunen nekar har man möjligheten att överklaga beslutet genom laglighetsprövning enligt kommunallagen. Ansök om skolskjuts HÄR. För växelvis boende, klicka HÄR.

Läs mer om skolskjutsar på Örnsköldsviks kommun, klicka HÄR

Örnsköldsviks kommun erbjuder gratis linjetrafik inom Örnsköldsviks kommun med ett ungdomskort för alla från 7 - 19 år. För att ansöka, klicka HÄR 

 

Fritidshem

Kom ihåg att Broskolan även har fritidshem som möjliggör att ert barn kan komma tidigare på morgonen och stanna längre på eftermiddagen. Det skapar möjlighet att hitta busstider som passar och/eller ger möjlighet för er som vårdnadsahavare att skjutsa ert barn i förhållande till er arbetstid.

Hör av er till skolan om ni har problem att lösa logistiken till och från skolan. Vi vill gärna hjälpa er så långt det är möjligt för att ge er möjligheten att välja Broskolan för ert barn.