Bryssel 2012

Sista dagen på denna studieresa startade med en briefing kl 07:30. Återigen fick vi förflytta oss några km och i detta fall promenerade vi till en av EU-kommissionens byggnader och fick lyssna till Christina Oldman, besöksservice, som gav en introduktion till EU:s institutioner.

Den intressanta studieresan är inne på dag 2. Då nattsömnen minskat pga den sena ankomsten till Bryssel började började dag 2 med lite senare start, nämligen 08:45 i hotelllobbyn. Därefter förflyttade vi oss, antingen till fots eller med hjälp av någon form av färdtjänst, till Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen. EU-representationens uppgift är att se till att svenska intressen får så stor genomslagskraft i EU som möjligt. Vid besöket mötte vi handläggare som berättade om aktuella frågor och beskrev arbetet med det dagliga förhandlingsarbetet i rådet.