Musikprofil

En av Broskolans profiler är musik. Musik är en viktig del i livet och eleverna på skolan får prova på musik i olika former. Under åren har vi framfört musikaler, körsång och instrumentaluppvisningar. På Broskolan får alla elever som vill möjlighet att spela ett instrument. Eleverna spelar under lärarledd handledning helt ensam eller i grupp.

josef_ingman_musik.jpg

På Broskolan får alla som vill spela ett eget instrument. Vi har inga köer utan möjligheten finns för alla. Eleverna spelar individuellt eller i grupp under ledning av en musiklärare. Eleverna får också möjligheten att framföra sin musik via olika evenemang. Det kan t.ex. vara under en musikal eller en julfest. Instrumentalmusiken är en uppskattad profil av eleverna och ger möjlighet att utveckla sin kreativitet.