Användarbetyg: 0 / 5

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Nu var den sista dagen kommen, det var dags att ta del av demokrativerkstaden,  fler föreläsningar och kammarmöten för att sedan på eftermiddagen knyta ihop säcken och åka hem mot våra skolor, bättre rustade att undervisa om riksdagskunskap än innan.

Demokrativerkstaden
Dag tre började med att vi fick ta oss in mot gamla stan för att hitta till riksdagens skolverksamhetslokaler, även kallat ”Demokrativerkstaden”. På plats mottogs vi av Joachim Pettersson som tillsammans med Camilla Rehn ledde oss i arbetet/övningen att arbeta med det material som riksdagen ger ut gratis till skolor. Övningarna gick ut på att vi alla delades in i 5 olika partier, vi presenterade ett gemensamt fiktivt scenario som vi sedan skulle ta ställning till i relation till den partilinje som blev oss givna. Sedan delades respektive av de 5 grupperna in i två utskott, näringsutskottet och justitieutskottet, vi genomförde partimöten, utskottsträffar, samrådsträffar, gruppträffar och till slut så skulle vi gemensamt alla 5 partier komma fram till en votering där vi fattade ett beslut. Värt att nämna i redogörelsen är att samtliga av de 5 partierna skilde sig på olika sätt angående till den partilinje som skulle redogöras kring i utskotten, så chansen att man skulle lyckas med att få igenom sitt partis linje i båda utskotten var väldigt liten. Det parti som jag var med i hette ”Lila partiet” och vårt parti fick som enda parti av de 5 partierna igenom båda sina viljor i enlighet med partiets vilja i utskotten. Efter denna övning så avslutade vi och gav oss tillbaka mot riksdagshuset.

 

Gemensam reflektion och riksdagens utbildningsmaterial
Väl tillbaka på riksdagshuset gavs vi tillfälle att i små grupper reflektera över vad fortbildningskursen i riksdagskunskap gett oss, vad vi tar med oss tillbaka till våra skolor, elever och kollegor mm. Återkommande framkom från deltagarna reflektionen över vilken omfattande kunskap som vi fått ta del av, vilket bra upplägg kursen haft samt att vi på ett brett sätt känner oss mera förberedda och kompetenta att bedriva undervisning om riksdag, regering och demokratiska arbetssätt. Många slogs även av det faktum att riksdagshusen tillsammans utgör litet av en eget samhälle, det är mer än bara politiker och tjänstemän som arbetar där, plus att dessa politiker både är märkbart kompetenta men även väldigt personliga och intresserande och engagerade av att svensk skola går bra.

 

Statsministerns frågestund
Efter lunch begav vi oss upp mot åhörarläktarna i kammaren, det var dags för statsministerns frågestund. Framme framför ledamöterna stod statsminister Stefan Lövén och bemötte partiledare och riksdagsledamöter som anmält sig vilja fråga honom frågor kring den politik som i dagsläget bedrivs, de två huvudfrågor som behandlades var flyktingfrågan kopplat till välfärden samt hur skolväsendet på olika nivåer ska kunna möta det utbildningsbehov som de asylsökande kommer att ha exempelvis genom SFI, svenska för invandrare, mm.

I samband med denna frågestund kändes det som att en hel del informationen vi fått ta del av kring arbetsgången föll på plats, längst fram i kammaren satt talmannen Urban Ahlin och ledde arbetet med precision, talarordningen som fördes i samband med frågestunden var uppställd av Gergö Kisch som även han satt längst fram som en av representanterna från centralkansliet.

Efter denna frågestund rörde vi oss sedan ner mot vår kurslokal för att gemensamt avsluta, utvärdera och reflektera över kursen. Sammanfattningsvis kan jag säga att jag personligen känner att det har varit en stor förmån att få ta del av denna fortbildning och jag kan starkt rekommendera den till andra lärare. Nu gäller det att komma hem, fundera över hur kursplaner och praktiskt genomförande av undervisning och utbildning kan utvecklas vidare i relation till det jag fått ta del av.  

God Bless!

/Stefan Häggström