Användarbetyg: 1 / 5

Markera som aktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Nu var den andra dagen kommen, nya föreläsningar och möten att ta del av, inte helt oväntat kom en hel del av det arbete som både riksdagsledamöter och utskott berättade om att handla om att de nu arbetade med  att försöka hantera den eropeiska flyktingkrisen. Klart framkom att krisen är väldigt kännbar men att det även kan finnas fördelar och möjligheter med invandringen.

Dag två på fortbildningen i riksdagskunskap har nu gått av stapeln och intrycken att sortera är enorma. Vi började dagen med en obligatoriska säkerhetsgenomgången med metalldetektorer och visning av kavaj och rock, efter detta fick vi sitta på åhörarläktaren i plenisalen/kammaren och lyssna på hur debatten gick mellan de olika partierna gällande utgiftsramarna för 2016 och beräkningen av statsinkomsterna.

 

Gergö Kisch - Centralkansliet
Efter cirka 1 h begav vi oss sedan ner till vår kurslokal i RÖ (Riksdagshuset Östra) för att lyssna på Gergö Kisch som beskriv hur arbetet i kammaren går till. Den beskrivning han gav var minst sagt detaljerad och tydlig, Gergö arbetar som kammarhandläggare i centralkansliet och sitter är för med på huvuddelen av det arbete som sker i kammaren. Föreläsningen handlade även om vilka rättigheter eller skyldigheter man har som riksdagsledamot gällande arbetet i kammaren, hur talarlistorna sammanställs inför exempelvis interpellationer samt att Gergö även redovisade en hel del roliga anekdoter och händelser som skett vid debatter och liknande i kammaren.

 

Livia Spada – EU-samordnare vid Kammarkansliet
Innan lunch gav vi en föreläsning av Livia Spada som beskrev hur riksdagens EU-arbete tillsammans med regeringen fungerade, flödesscheman avlöste varandra i hennes presentation och flera exempel gavs på hur arbetsgången från EU-direktiv eller förfrågningar från EU gick från att behandlas i utskott till att samrådsmöte hölls för att till slut hamna inför beslut i ministerrådet eller europeiska rådet.

 

Samtalsstund med riksdagsledamöter
Efter lunch fick vi en chans att samtala med 3 riksdagsledamöter, Daniel Riazat (V), Emma Carlsson Löfdahl (L) och Michael Svensson (M). Vi delade in oss lärare (27 st) i grupper om 9 personer och satte oss i grupprum, sedan roterade riksdagsledamöterna var 25:e minut så att grupperna fick träffa alla 3 riksdagsledamöterna. På våra 25 minuters pass så fick vi ta el av information om vad ledamöterna jobbade med, vilket utskott de satt med i samt att vi fick fritt fram att fråga frågor till dem. En stor del av diskussionerna i utskotten handlade enligt riksdagsledamöterna just nu om massinvandringen till Europa och hur Sverige ska klara av invandringens effekter och kostnader.

 

Martin Brothén – Kanslichef utrikesutskottet
Sist på dagens schema efter kaffe rasten var ett möte med Martin Brothén i utrikesutskottets sammanträdesrum. Martin berättade, i likhet med de politiker och tjänstemän som vi träffat innan, om sitt arbete som kanslichef, vilka frågor som utrikesutskottet behandlar, vilken arbetsgång som finns samt vilka frågor som i dagsläget är mest aktuella. Speciellt intressant var hans redogörelse kring utrikesutskottets delaktighet och beredande i samband med internationella konflikter som på något sätt rör Sverige men även hans beskrivningar om hur riksdagen och regeringen imorgon torsdag kommer att samlas för att ytterligare diskutera hur flyktingfrågan ska hanteras. Idag har det tydligare framkommit att större delen av det arbete som sker i riksdagens, dess utskott och även regeringen i dagsläget behandlar flyktingfrågan och hur Sverige ska hantera detta i relation till övriga Europa. Detta är en uppgift som verkar klart komplex och inte på något sätt lättlöst. Nu återstår en natts sömn och sedan en ny och sista dag i riksdagshuset.

God Bless!

/Stefan Häggström