Användarbetyg: 1 / 5

Markera som aktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Efter en ryckig och omtumlande nattågsresa från Örnsköldsvik kom jag fram till Stockholm strax innan klockan sju på morgonen, i god tid till den 1:a av 3 dagar i riksdagshuset, syftet med resan? Fortbildning i riksdagskunskap för lärare!

Sedan flera år tillbaka erbjuder Riksdagen fortbildningskurser i riksdagskunskap för lärare, journalister, bibliotekarier m fl. Denna gång var det dags för lärare som undervisar i samhällskunskap, totalt erbjöds 10 platser för lärare i grundskolan och 20 platser för lärare i gymnasieskolan för fortbildningskursen denna gång. Jag hade förmånen att få bli en av de lärare från grundskolan i Sverige som fick åka.

Dagen började med en passage genom en metalldetektor och att min väska, kavaj och rock kontrollerades innan jag fick komma in i riksdagshuset. Väl inne så började den 1: dagen av det 3 dagar långa programmet med att Lena Norehag och Camilla Rehn, riksdagens fortbildningsansvariga för deltagare från skolan, välkomnade oss och presenterade upplägget, aktiviteter och vilka politiker och tjänstemän som vi skulle få träffa.

Utrikesdepartementet
Första föreläsningen gjordes av Åsa Theander, gruppchef för den globala gruppen inom UD, hon presenterade det arbete som utrikesdepartementet ägnar sig åt, vilka länder som Sverige i dagsläget har militära insatser i (Irak, Mali, Afghanistan och Somalia) samt att hon belyste ytterligare ett perspektiv på det samhällsaktuella problemet med Isis eller terrorgrupper i allmänhet, nämligen att dessa grupper oftast inte är bundna till enstaka nationer och att de därmed utgör ett folkrättsligt problem då fredsframtvingande åtgärder närmast alltid är förknippade med att militära insatser är inriktade på att faktiskt gå in i länder där terrorgrupperna arbetar utifrån.

Riksdagens journalister
Fredrik Furtenbach som är en av journalisterna som arbetar på riksdagen redogjorde för hur journalisternas arbete med politikerna och tjänstemännen tar sig uttryck. Fredrik berättade att arbetet i riksdagen har förändrats under de senaste 35 åren, under Olof Palmes tid kunde allmänheten gå rätt in i riksdagshuset och hela vägen till Palmes egna kontor för att kolla om han var tillgänglig för samtal, under 90-talet reglerades detta delvis säkerhetsmässigt men man kunde fortfarande komma in i större delar av riksdagens hus, numera är det en betydande säkerhetsapparat att komma igenom för att kunna komma in i riksdagshuset. Fredrik påpekade att olika terrorhoten under de senaste decennierna har resulterat i att säkerheten höjts återkommande för att förbättra säkerheten för de personer som arbetar i riksdag och regering. Fredrik upplever även att politikerna idag är betydligt mera professionella i sin yrkesutövning samt att det har blivit svårare för journalister i riksdagen att få intervjuer och att få kommentarer från politikerna.

Riksdagens talesman
Efter lunch och rundvisning i riksdagshuset så fick vi 1 h samtalsstund med riksdagens talesman Urban Ahlin, Urban tog tid från sitt annars väldigt fullspäckade arbetsschema för att låta oss fråga frågor om talmannens arbete samt det övriga arbetet i riksdagens plenisal. Många frågor besvarades först diplomatiskt genom att Urban hänvisade till att hans roll som Talesman innebär att han inte ska ha politiska åsikter i sitt arbete i riksdagen, men sedan svarade han kompletterande genom att beskriv hur olika partier ser på de frågor som vår lärargrupp ställde vid samlingen. Urban kommenterade bland annat riksdagens situation gällande samarbetet mellan SD och övriga politiska partier, den nuvarande flyktingsituationen och Sveriges roll i samband med denna, politiska orosområden inför framtiden i övrigt, exempelvis bostadsbyggnationer, ränteläget mm.

Försvarsutskottet
Dagen avslutades med en föreläsning och frågestund tillsammans med Alexandra Völker, riksdagsledamot som sitter i försvarsutskottet. Alexandra beskriv med stor säkerhet hur arbetet i riksdagen fungerar rörande hur en proposition kommer till och vägen till ett lagbeslut med alla dess mellanstationer som remisser, betänkanden och utskottsberedningar mm.

 

Sammanfattningsvis kan man säga att dagen har varit väldigt givande och informativ, det har varit mycket intressant med de 4 föreläsningarna som vi har fått ta del av men det har även varit intressant att få göra en noggrann rundvandring i riksdagens lokaler, att äta lunch i riksdagens lunchcafeteria, samt att få närvara vid ett interpellationsmöte i plenisalen. Det är med nyfikenhet som jag ser fram emot onsdagens bestyr!

God Bless!

/Stefan Häggström