Användarbetyg: 1 / 5

Markera som aktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Sista dagen på denna studieresa startade med en briefing kl 07:30. Återigen fick vi förflytta oss några km och i detta fall promenerade vi till en av EU-kommissionens byggnader och fick lyssna till Christina Oldman, besöksservice, som gav en introduktion till EU:s institutioner.

EU innehåller 27 medlemsländer med tillsammans ca 500 miljoner människor. Det finns 23 officiella språk och det finns för närvarande 534 svenskar anställda på kommissionen. Inom EU arbetar man tillsammans genom mångfald, med olika kulturer och olika språk under ett gemensamt uttryck ”förenade i mångfalden”. EU jobbar för fri rörlighet, ett EU utan gränser och man försöker underlätta för ungdomar att utbilda sig och skaffa jobb utomlands. Därefter informerade Daphne de WIt om EU:s utbildnings policy. EU har 4 strategiska mål, att livslångt lärandeoch rörlighet blir en verklighet, en ökad kvalitet och effektivitet inom utbildningen, främja likvärdighet och sammanhållning samt ett aktivt medborgarskap, utöka kreativitet och förnyelse inkluderande entreprenörskap.

Därefter förflyttade vi oss till EU-kommissionens kanske mest kända byggnad. Baerlaymont. Där träffade vi Maria Åsenius, kabinettschef hos EU-kommissionär Cecilia Malmström som talade om aktuella utmaningar för EU, EU-kommissionens roll och Cecilia Malmströms ansvarsområden. Områden som kommissionens jobbar med är asyl och migration, gränskontroller, säkerhet och polis och legal migration.

 

Efter lunch bytte vi återigen byggnad och promenerade över till ministerrådets byggnad där dagen, och studiebesöken avslutades med en träff tillsammans med Anders Kjellgren från rådet.

Kommissionen, rådet och parlamentet är de lagstiftande instutitionerna i EU. De nationella statsråden träffas i europeiska rådet. Det sätter de stora strategierna. Att omforma till praktisk lagstiftning genomför de tre, kommissionen, rådet och parlamentet. Rådet hade tidigare all makt och har fortfarande mest makt. Parlamentet var tidigare en rådgivande instutition. Parlamentets inflytande har ökat efter varje fördrag. EU är en internationell organisation skapad av medlemsländerna. Den innehar en överstatlig situation. Supranationaliteten innebär att  lagar blir bindande även för de länder som inte är överens om innehållet i nya lagar. Ur ett internationellt perspektiv blir inte länder nornalt sett bundna av lagar som man själv inte valt att ta på sig. Trots olika bakgrund, kultur, språk och traditioner finns det en ambition hos de flesta att nå fram till bra beslut för alla länder och att inget land ska behöva känna sig överkörd.

Därefter var det dags att packa ihop och åka hem. Vi promerade tillbaka de ca 2,5 km till hotellet i regn. På vägen tillbaka han några av oss med att snabbt titta in i Bryssels katedral och beskådade dess svävande orgel. När bagage var lasta på bussen åkte vi så till flygplatsen. Då resan började struligt med försenat flyg var förhoppningen att hemfärden skulle ske trygg och bekvämt. Men inte ... Min flybiljett gick inte att boka hela vägen hem från Bryssel! Jag skickades iväg till gaten med beskedet "vi fixar det medams du flyger till Arlanda". Jo,jo, på Arlande visade det sig att det inte fanns någon biljett bokad, vilket innebar att jag blev tvungen att hastigt och olustigt boka en ny biljett. Med några minuters marginal lyckades jag komma med flyget till Umeå. Endast 2 platser fanns kvar i planet. Men det räckte ju ... Från Umeå gick allt som planerat. Hemma ca 23:30 och snabbt i säng.

Sammantaget blev det en intensiv resa med lite sömn men med ett fantastiskt bra program. Många intressanta föreläsningar och besök på de olika instutionerna i Europas huvudstad., Bryssel. Detta var andra besöket för mig i Bryssel och jag kan efter detta besök konstatera att staden hade mycket mer att ge än jag tidigare trott, både historiskt, i nutid och framtid. Denna resa har gett  ny energi och ett nytt avstamp till utvecklingen av vår skolas arbete med frågor gällande europa och EU i synnerhet.

På återseende Bryssel!