Användarbetyg: 1 / 5

Markera som aktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Den intressanta studieresan är inne på dag 2. Då nattsömnen minskat pga den sena ankomsten till Bryssel började började dag 2 med lite senare start, nämligen 08:45 i hotelllobbyn. Därefter förflyttade vi oss, antingen till fots eller med hjälp av någon form av färdtjänst, till Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen. EU-representationens uppgift är att se till att svenska intressen får så stor genomslagskraft i EU som möjligt. Vid besöket mötte vi handläggare som berättade om aktuella frågor och beskrev arbetet med det dagliga förhandlingsarbetet i rådet.

Först ut var Jan Olsson, ambassadör som beskrev representationen som ett regeringskansli i miniatyr, som förhandlar för regeringen mot ministerrådet. Det är kommissionen som kommer med förslagen som ska arbetas med. Därför handlar arbetet mycket om att påverka kommissionen innan förslagen har kommit på bordet. När det vä är skrivet är det svårt att ändra. Mycket fokus har på senare tid legat på den ekonomiska krisen. Därför är det nu viktigt att den kan lösas så EU arbetet får gå vidare och jobba med andra viktiga frågor. Vidare nämde han att i dagsläget betalar Sverige mer pengar in i EU än vad Sverige får ut. Sverige är en netto betalare. Relationen till de nordiska grannarna är god, det finns en ickeformell relation till de nordiska grannarna, med något enstaka undantag. Norge behandlas med god hand. Relationen är god och öppen. Dock inte i skiljefrågor som t.ex. fiske- och livsmedelsfrågor.

 

Henrik Sellin, kulturråd, berättade om hur arbetet sker i rådsmöten. Varje land, av de 27 medlemsländerna, har en representant i dessa möten. Kan bli långa möten och talarordningen sker spontant. Den som vill tala, talar. Råden får instruktioner som skapar ramar för tjänstemännen att agera på de olika mötena. På mötena förs svenska synpunkter fram och samtidigt somman lyssnar på de andra länderna.

Det är ett stort antal journalister som arbetar i Bryssel, ca 1000 journalister finns på plats varav ca 15 är svenska journalister. Ett stort arbete för pressrådet är att få ut information om EU:s arbete och därför ges journalister så god service som möjligt, de ges t.ex. tips om var information finns och var Sverige står i vissa frågor. Inför varje rådsmöte, bjuds svenska journalister in för en kortare briefing. Där berättas om de viktigaste frågorna, vari problemen ligger, etc. Detta sker varje vecka under högsäsong.

På eftermiddagen förflyttade vi oss till Europaparlamentet där de förtroendevalda politkerna verkar. I dagsläget innehåller parlametet 754 ledamoter som representerar 27 medlemsländer. Parlamentet är indelat olika grupper där EPP och S&D är de största. De motsvarar Moderater/KD och Socialdemokraterna i Sverige. Vi fick under eftermiddagen lyssna till fem av Sveriges 20 parlamentariker. Dessa var Cecilia Wikström ALDE (Fp), Carl Schlyter GREENS/EFA (Mp), Christofer Fjellner EPP (M), Anna Hedh S&D (S) och Olle Ludwigsson, S&D (S). Det som var slående med dessa parlamentariker var deras entusiasm över EU, hur viktigt det är att vara med och ha möjlighet att påverka beslut som drabbar oss i Sverige och hur bra det parlamentariska arbetet fungerar. De menade att det var lättare som politiker att arbeta individuellt och påverka andra politiker. Även över partigränser. Fokus för arbetet var EU:s bästa.

På kvällen hade vi förmånen att få en kortare sightseeing i Bryssels innerstad. Bryssel är en gammal stad med en intressant historia och fantastiskt fina byggnader. På torget finns enormt vackra byggnader med historik bak till 1300 talet. Dessa har naturligtvis restaurerats under århundradena pga av tidens tand och de två världskrigen. Vår kunnige guide var Henric Weyde som bott många år i Bryssel och blivit kvar.