Användarbetyg: 1 / 5

Markera som aktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Det är spännande med ny teknik. Vårt samhälle har förändrats och förändras i snabb takt mycket tack vare den tekniska utveckling som skett de senaste åren. I skolan har även den nya tekniken börjat ses som ett verktyg att utveckla arbetssätt och inlärning. Är vi på väg mot en läromedellös skola där all inlärning sker med hjälp av IT?

I USA planerar man för att gå över till digitala läromedel. Stefan Pålsson på skolverket skriver hur utbildningsminister Arne Duncan, i samband med Digittal Learning Day arrangerad av Alliance for Excellent Education, presenterade en guide som ska hjälpa landets skolledare och lärare att gå över från tryckta läroböcker och traditionell klassrumsundervisning till digitala läromedel och digitala lärmiljöer under de kommande fem åren. Läs mer HÄR.

Detta låter mycket spännande och visar att fler tänker i dessa banor. I Sverige har det blivit allt vanligare med IT utrustning i skolan, klassrum bestyckas med projektorer och s.k. smartboards (Interaktiva tavlor), alla elever får en egen bärbar dator osv. På Broskolan har vi börjat sätta upp projektorer i flera klassrum och bestycka dem med mediapulpeter. Alla elever har tillgång till datorer, dock inte en egen personlig. Det är viktigt att det finns en pedagogisk tanke bakom IT satsningarna och att lärarna tar till sig den nya tekninkens möjligheter. Jan Svärdhagen som varit delktig i skrivandet av rapporten Nästa generations lärande säger  "Det är tyvärr ett alltför vanligt misstag att tro att allt löser sig bara tekniken kommer in i skolan, konstaterar Jan Svärdhagen. Men så är det inte. Det handlar om att kunna se hur tekniken kan användas ur ett pedagogiskt perspektiv och att kunna genomföra det i praktiken. Det är dock en besvärlig uppgift som inte är alldeles enkel att lösa." Läs mer HÄR

Vi jobbar för att Broskolan ska ha en pedagogik som är entreprenöriell och kreativ. Det innebär bl.a. att vi vill att skolan ska ha olika verktyg tillgängliga för elevens lärande och där är de digitala hjälmedlen ett tillgängligt verktyg. Det är viktigt att eleven erbjuds olika verktyg och vi strävar efter att utveckla skolan för att elevens lärande ska utvecklas positivt.