Användarbetyg: 0 / 5

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Broskolan har alltid strävat efter att ha lärare med stort engagemang och kompetens. År efter år har vi höjt behörigheten utifrån både ålder och ämne och vi fortsätter att jobba med detta.

I och med nya skollagen skärps även kraven kring lärares behörighet. För att få undervisa krävs en legitimation som bekräftar lärarens behörighet och kompetens relaterat till ämne och ålder. Vi tror att det är bra att fokus läggs på lärarnas behörighet och kompetens för att höja kvaliteten i undervisningen. Det blir dock en utmaning för många skolor att se över detta och säkra elevens rätt till en utbildning med hög kvalitet där varje ämne undervisas av lärare med legitimation. Speciellt små skolor med få lärare kommer att få svårt att klara detta.

Att det är komplext och mycket arbete kring detta även för Skolverket vittnar deras senaste föreslag att vissa bestämmelser om lärarlegitimation ska börja tillämpas senare. Skolverket skriver att det är viktigt att säkerställa rättssäkerheten i ärendehanteringen och följa kraven i behörighetsförordningen. Denna hantering är avsevärt mer tidskrävande än vad som tidigare beräknats. I dagsläget har drygt 87 000 ansökningar kommit in. Bedömningen är att en relativt stor del av ansökningarna inte kommer att hinna behandlas före den 1 juli i år då kravet på lärarlegitimation bland annat för att få tillsvidareanställning träder i kraft. Det lär hända mer på detta område. Läs mer om Skolverkets hemställan om ändring av bestämmelser om lärarlegitimation HÄR