Rektorsbloggen

Hej och välkommen till rektorsbloggen!

Här kommer olika typer av information att presenteras alltifrån egna tankar och idéer till omvärldsspaningar om vad som är på gång inom skolvärlden. Hoppas att du besöker bloggen lite då och då!

Med vänlig hälsning,

David Johansson, rektor

Användarbetyg: 1 / 5

Markera som aktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Nu var den andra dagen kommen, nya föreläsningar och möten att ta del av, inte helt oväntat kom en hel del av det arbete som både riksdagsledamöter och utskott berättade om att handla om att de nu arbetade med  att försöka hantera den eropeiska flyktingkrisen. Klart framkom att krisen är väldigt kännbar men att det även kan finnas fördelar och möjligheter med invandringen.

Användarbetyg: 1 / 5

Markera som aktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Sista dagen på denna studieresa startade med en briefing kl 07:30. Återigen fick vi förflytta oss några km och i detta fall promenerade vi till en av EU-kommissionens byggnader och fick lyssna till Christina Oldman, besöksservice, som gav en introduktion till EU:s institutioner.

Användarbetyg: 1 / 5

Markera som aktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Den intressanta studieresan är inne på dag 2. Då nattsömnen minskat pga den sena ankomsten till Bryssel började började dag 2 med lite senare start, nämligen 08:45 i hotelllobbyn. Därefter förflyttade vi oss, antingen till fots eller med hjälp av någon form av färdtjänst, till Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen. EU-representationens uppgift är att se till att svenska intressen får så stor genomslagskraft i EU som möjligt. Vid besöket mötte vi handläggare som berättade om aktuella frågor och beskrev arbetet med det dagliga förhandlingsarbetet i rådet.