Nyheter

Broskolan är ett alternativ till den kommunala skolan. Vi har fortfarande platser i vissa klasser. Är ni intresserad av Broskolan, tveka då inte att ta kontakt med oss! Ni är välkomna att besöka skolan och eventuellt göra en provvecka för att se hur skolan fungerar. Välkommen!

Klicka här för kontaktinformation

I samband med skolavslutningen 2010 firades även Broskolans 10:e läsår. Skolan startade hösten 2000 med 9 elever och hade vid skolavslutningen 2010 86 elever! Skolan har växt och vi hoppas på fortsatt tillväxt även de kommande 10 åren!

Skolinspektionen gjorde under våren 2009 en kvalitetsgranskning av 30 grundskolor i landet med avseende på lärares behörighet och användning efter utbildning. Broskolan var en av dessa skolor. Utifrån denna granskning har skolan fått i uppdrag att genomföra förbättringar och åtgärder inom detta område. Skolinspektionen bedömer att styrelsen för Broskolan vidtagit tillräckliga åtgärder och kvalitetsgranskningen avslutas därmed. Läs Skolinspektionens beslut här.