Nyheter

3 januari 2016

Inför cirka 300 högstadieelever från Broskolan, Sörlidenskolan och Geneskolan har Julian Better tillsammans med frilandsjournalisten Ewa Wymark berättat om Julians år i lägersystemet Gulag i dåvarande Sovjetunionen. Gulag byggdes upp 1929 på över 10 000 platser i Sovjetunionen. Man tvångskollektiviserade jordbruken, inget fick ägas privat. Allt från utsäde till spadar togs av NKVD, säkerhetspolisen. Mellan 1937 och 1938 arresterades var 20:e person i den Stora Terrorn för att de ansågs vara ett hot emot staten.

 

Julian föddes i fängelse 15 december 1937 varefter han och hans mamma flyttas till ett Gulag-läger i provinsen Komi. Pappan var också fängslad och dömdes till arkebusering, han avrättades fyra dagar efter att Julian föddes. Han fick aldrig veta att han hade fått en son. Vid 1-2 års ålder skildes barnen från sin mamma och placerades i NKVDs barnhem. Julian hade tur och kunde ha fortsatt kontakt med sin mamma en tid men många barn skildes från sina föräldrar för alltid. Barnen svalt och frös och saknade nästan helt framtidstro. De "vårdrades" av grovt kriminella kvinnor och många dog av undernäring. Julian och hans mamma hade turen att bli fria 1944 och flyttade til Polen. 

 

När Stalin dör, åtta år efter mammans frigivning berättar hon för Julian att pappan är död och att Stalin ligger bakom allt. Av rädsla för att åter bli fängslad så hade hon inte vågat kritisera Stalin medan han levde. Julian och många med honom talade aldrig om vad de gått igenom. Först för tio år sedan började Julian att berätta om sina upplevelser och reser nu runt tillsammans med Ewa för att dela med sig av sina upplevelser. Han har skrivit boken Jag var barn i Gulag och på www.barnigulag.se kan man läsa mer om Julian Better.

Låt oss aldrig glömma utan ta lärdom av vår historia.