Den 23 januari kl. 16.00 genomförde eleverna i  årskurs 1-9 på Broskolan musikalen ”Barn av samma jord” som är utgiven av Hoppets Stjärna. Musikalen är uppbyggd kring FN´s konvention för barns rättigheter. Den handlar om två trollsländor som flyger ut över jorden för att se hur barnen har det i fattiga länder och trolla tillrätta det som de ser är orättvist. Musikalen berör områden som fattigdom, svält, gatubarn och människors lika värde. Efter musikalen fick eleverna stående ovationer av de drygt 300 personer som besökte föreställningen.  

Mark Presson från Hoppets Stjärna berättade om det arbete som organisationen genomför just nu i Haiti. Hoppets Stjärna driver flera skolor med totalt ca 6000 barn. Flera av skolorna har jämnats med marken pga jordbävningen. Det finns ett stort behov av att skicka material och utrustning till skolorna så att eleverna, mitt i allt kaos och elände, så snart som möjligt kan få en meningsfull sysselsättning och tillvaro.

Under kvällen genomfördes också en insamling till de drabbade i Haiti. Drygt 25 000 kr samlades in, utöver de som gav via SMS! Totalt med SMS samlades drygt 43 000 kr in. Fantastiskt! Ett stort tack till alla som gav en gåva! Hade du inte möjlighet att ge en gåva eller vill ge mer, klicka på bilden eller länken till höger så länkas du vidare till Hoppets Stjärnas hemsida. Hoppets Stjärna.