Forskola Parken Skiss mindreBroskolan startar en ny förskola i centrala Örnsköldsvik med planerad start i augusti 2017. Förskolan kommer att öppna i området vid f.d. Folkets Park.

Broskolan öppnar en ny förskola i centralt i Örnsköldsvik för att möta det stora behov som finns av förskoleplatser. Förskolan är öppen för alla och har hela Örnsköldsvik som upptagningsområde. Broskolan bedriver sedan 2005 förskola med flera avdelningar i Svedjeholmen.

Utbildningen som bedrivs på förskolan vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och den har en konfessionell kristen inriktning. Förskolan följer skollag och läroplan Lpfö 98 rev 2016.

Förskolan kommer i sitt pedagogiska arbete med barnen att fokusera på rörelse, relationer, kreativitet, musik och lärande och barnen kommer att kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen.

Då förskolan befinner sig i ett naturskönt område vid fd Folkets Park kommer stor del av dagens aktiviteter att genomföras ute i miljön runt förskolan. Utomhusvistelsen kommer att ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö. Verksamheten kommer att ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus.

Förskolan planeras att öppna 7 augusti 2017 och kommer att kunna ta emot ca 15-20 barn. Ansökan till förskolan kommer att kunna göras via kommunens hemsida.

Informationsträffar kring den nya förskolan kommer att hållas 6 & 11 april kl. 18:30 på f.d. Folkets Park. På informationsträffarna kommer Anitha Risberg, universitetslektor och doktor i fysiologi, att föreläsa om: ”Hur stärker och främjar jag mitt barns utveckling?”

Se även infofilm på Youtube, kanal BroskolanOvik, https://www.youtube.com/watch?v=iEt7zwLitr0

Kontaktperson för frågor: David Johansson, 070-1755781, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.