Ulf Kahn

Den 10 november 2014 fick Broskolans klasser 7-9 förmånen att ta emot Ulf Cahn som höll en föreläsning om Kristallnatten som ägde rum 9-10 november 1938. Broskolan gästades vid denna föreläsning även av eleverna och lärare i årskurs 8 och 9 från Geneskolan.

Med en samlad publiksiffra av ca 300 närvarande ledde Ulf Cahn åhörarna på en resa genom 1920- och 1930-talets Europa. Föreläsningen behandlade bakgrunden till Kristallnatten, eller novemberpogromen som den även kallas, hur folks verklighet tedde sig för både judar och antisemiter men även "vanliga" européer samt den historia som sedan följde i och med det efterföljande Andra Världskriget och Förintelsen.

Ulf Kahn 2

Föreläsningen behandlade hur Europas befolkning inte tog ansvar för hur judar behandlades, att gränser stängdes för invandring och hur Tyskland inom en kort tidsperiod med start 1933 valde att anta många lagar som beskar den judiska befolkningens rättigheter och möjligheter, Med datum, händelser, och bilder från 1930-talets Europa visade Ulf Cahn hur synagogor, judiska affärer och butiker sattes i brand eller slogs sönder under Kristallnatten. Bilder på bokbål av böcker från judiska författare, judar i flykt som tvingades till arbete eller deportation till koncentrationsläger berättade om en mycket orolig tid för judarna.

Ulf Kahn 3

Ulf Cahn berättade även sin egen familjehistoria under 1930- och 1940-talet, hur hans pappa som 17-åring fick komma till Sverige innan Andra Världskrigets utbrott, hur pappan brevväxlade fram till 1942 med sina föräldrar som var kvar i Tyskland samt att hans mamma överlevde förintelsen och till slut fick komma till Sverige efter Andra Världskriget.

Ulf Cahn belyste sammanfattande i sin föreläsning vikten av att man som individ har ett eget ansvar att själv vara kritisk i sin omvärld, att se tecknen i samhället och förstå vilka konsekvenser olika val får samt att man ser med egna ögon på verkligheten och att man inte bara accepterar information oberoende av vilken källa den kommer ifrån.