I samband med skolavslutningen 2010 firades även Broskolans 10:e läsår. Skolan startade hösten 2000 med 9 elever och hade vid skolavslutningen 2010 86 elever! Skolan har växt och vi hoppas på fortsatt tillväxt även de kommande 10 åren!