Skolinspektionen gjorde under våren 2009 en kvalitetsgranskning av 30 grundskolor i landet med avseende på lärares behörighet och användning efter utbildning. Broskolan var en av dessa skolor. Utifrån denna granskning har skolan fått i uppdrag att genomföra förbättringar och åtgärder inom detta område. Skolinspektionen bedömer att styrelsen för Broskolan vidtagit tillräckliga åtgärder och kvalitetsgranskningen avslutas därmed. Läs Skolinspektionens beslut här.